Aktuality

Výjezdové zasedání pro ředitele škol z ORP Tábor

MAS Krajina srdce, z. s. se zúčastnila 11.- 12.5. 2023 výjezdového zasedání pro ředitele škol z ORP Tábor, pořádaného městem Tábor v Pluhově Žďáru.

Výjezdové zasedání pro ředitele škol z ORP TáborPrvní den byl doslova nabitý informacemi. Ing. Lukáš Hána provedl workshopem tematicky zaměřeným na „Kritické myšlení“. Odpoledne bylo věnováno připravovaným změnám ve školském zákoně, v oblasti řešení kázeňských přestupků, kazuistice, případovými studiemi, se kterými přítomné provedl Mgr. Martin Šíp.

 

Mgr. Jana Bičišťová sdílela zkušenosti s programem ERASMUS, zabývající se mezinárodní podporou vzdělávání. 

 

MAS Krajina srdce v zastoupení Bc. Petrou Pavlíkovou odprezentovala důležitost a potřebnost projektu Šatník, zabývající se materiální a potravinovou pomocí, věříme, že se jím nechají inspirovat i jiné MAS.

Výjezdové zasedání pro ředitele škol z ORP Tábor

V rámci setkání proběhla pod vedením Ing. Moniky Smetanové diskuse nad přípravou projektu MAP IV, který bude v případě území spadající do působnosti MAS Krajina srdce realizován jiným způsobem, než tomu bylo dosud v předchozích projektech zaměřených na realizaci Místního akčního plánu rozvoje školství.

MAS Krajina srdce bude zejména implementační část realizovat s důrazem na využití komunitního způsobu práce, sdílení příkladů dobré praxe a zkušeností, plánuje například pro školy společné workshopy, soutěže a výstavy, projektové dny, systematické vzdělávání i v oblasti využití moderních metod, sdílení odborných zaměstnanců apod. Výjezdové zasedání pro ředitele škol z ORP Tábor

 

MAS Krajina srdce bude zajišťovat servis školám tak, aby veškerá administrativní zátěž byla na bedrech MAS a nezatěžovala ředitele škol.