Aktuality

Výzva grantu " Jihočeský podnikatelský voucher"

ihočeské podnikatelské vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci podniků z Jihočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli znalostí) z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí.

Žádost o Jihočeský podnikatelský voucher mohou malé a střední firmy podávat do 22. 7. 2016 na podatelně Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Základní parametry pro podporu jsou:

- maximální výše podpory je 75 % ze způsobilých výdajů (bez DPH), maximálně však 150 tis. Kč

- minimální výše způsobilých výdajů je 50 tis. Kč

- projekty se vybírají losováním, prochází pouze formálním hodnocením

- výstupem projektu je závěrečná zpráva

- realizace musí být ukončena do 28. 2. 2017

Bližší informace se dozvíte ZDEnebo v Kanceláři transferu technologií JU.

Kancelář transferu technologií nabízí firmám pomoc při vyhledání vhodného výzkumného týmu pro poskytnutí podporované služby i kompletní administraci projektu.