Aktuality
ikona článku

Výzva pro žadatele k urychlení předkládání ŽOP

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen Fond) vyzývá všechny příjemce dotace, kteří realizují, resp. již mají realizovaný projekt v rámci projektových opatření PRV, a ještě nepodali Žádosti o proplacení, aby urychlili podání Žádosti o proplacení na příslušný regionální odbor Fondu a nečekali na poslední možný termín pro podání Žádosti o proplacení.

Stejně tak Fond vyzývá všechny příjemce dotace, aby nahlásili co nejrychleji všechny změny v projektech formou Hlášení o změnách, aby pracovníci Fondu měli dostatek času na posouzení a vyřízení všech změn v projektech.

V případě, že termín pro podání Žádosti o proplacení je k datu 30. 6. 2015 a současně příjemce dotace plánuje v tomto termínu podat i Hlášení o změnách, předem upozorňujeme na riziko, že pracovníci Fondu nebudou mít dostatečný časový prostor na posouzení a vyřízení všech změn v projektech. Proto doporučujeme urychlit realizaci projektů, a pokud to bude možné, již nepožadovat prodloužení termínů pro podání Žádosti o proplacení, protože administrativní kapacity budou s končícími termíny zcela přeplněny. Důvodem této výzvy je snaha Fondu o maximální vyčerpání finančních prostředků, které jsou k dispozici v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova (2007 – 2013 resp. 2014).