Fotogalerie - archiv

Fotogalerie - archiv

14.-17.3.2010 LINC seminář v Rakousku

Inovativní postupy využívané při rozvoji venkova v Rakousku: Pouze 6 km od světoznámého lyžařského sřediska Kitzbühel v tyrolských Alpách se nachází městečko Kirchberg. A právě v tomto propagačními materiály přezdívaném „ospalém městečku“ schovaném v brixenském údolí, se ve dnech od 14. do 16. března tr konala mezinárodní konference nazvaná „LINC - Evropská konference zaměřená na výměnu zkušeností o zavádění inovativních postupů při rozvoji evropských venkovských oblastí“, které jsem se zúčastnil společně se zástupci českých místních akčních skupin: MAS NAD ORLICÍ, MAS MEZI ÚPOU A METUJÍ, MAS OPAVSKO a MAS KRAJINA SRDCE. V rámci konference, které se zůčastnilo 150 účastníků z 12 zemí Evropské unie, byly prezentovány úspěšné projekty z oblasti zemědělství, cestovního ruchu, kultury a sociálních věcí, které byly realizovány na rakouském venkově s podporou Programu LEADER. Výstupy prezentovaných projektů byly podrobeny v pracovních skupinách, kterých se zúčastnili členové místních akčních skupin z Rakouska, Německa, Finska, Estonska, Česka, Slovenska, Itálie, Velké Británie, Maďarska, Lucemburska a Litvy rozsáhlým diskusím, jejichž výsledkem byly společné závěry a doporučení pro využití získaných zkušeností pro zavádění prezentovaných inovativních postupů v dalších evropských venkovských oblastech. Hovězí maso z alpských luk S podporou programu Leader se rozhodla Místní akční skupina Steirisches Almenland řešit nezáviděníhodnou ekonomickou situaci, ve které se ocitlo 500 farmářů, kteří hospodaří ve vysokohorských podmínkách. Rozhodli se zvrátit ekonomicky nevýhodné spásání alpských luk volky ve svůj prospěch a prohlásili své území Almeland za „evropské hovězí území č.1“. Hovězí maso se značkou „Almo“ se dnes prodává ve 245 obchodech v Rakousku a v Německu. Celkový příjem do systému Almo zapojených farem je v porovnání se srovnatelnými hospodářstvími o 400.000 EUR ročně vyšší. Do budování značky se zapojil velký masokombinát Schirnhofer, organizace, jejichž jména jsou spojena s ochranou životního prostředí a práv zvířat – „Čtyři tlapky“ a Greenpeace, supermarketové řetězce Plus a Zielpunkt, místní akční skupina, obce a také organizace a svazy působící v oblasti cestovního ruchu Z uvedeného je zjevné, že projekt byl úspěšný, protože dokázal zapojit celou řadu různorodých partnerů k dosažení společného cíle. Nikoliv nepodstatný je systém zabezpečující kvalitu nakupovaných jatečných zvířat, který vyvinula partnerská firma. Regionální značku „Almeland“, kterou na trh pomohlo úspěšně uvést kvalitní hovězí maso se nyní objevuje ve spojení s dalšími aktivitami či výrobky typickými pro toto území – např. Almeland Golf, Almeland Byliny, Almeland Keramika, Almeland Turistika atd. V souvislosti s tím byla založena místní marketingová firma Almenland Marketing GmbH, jejímž cílem je vytvářet podmínky pro trvale udržitelný rozvoj oblasti. Tyrolské Alpy - ráj horolezců Alpy jsou synonymem lyžování a tento sport přináší do kapes místních hoteliérů nemalé zisky. Co se však stane, když za celou zimu spadne jen pár sněhových vloček a během následující zimy se tento nepříznivý stav opakuje a lyžaři nepřijedou? Odpověď je jednoduchá. Hotely začnou krachovat. Protože v tyrolských Alpách již nedostatek sněhu zažili, nebylo rozhodování o prosazení projektu „Horolezecký ráj – Tyrolsko jako mezinárodní horolezecké destinace“ příliš těžké. Koneckonců z lezení po skalách se v posledních letech stal elitní sport a patří k ekonomicky nejzajímavějším způsobům trávení volného času. V posledních letech prošla infrastruktura spojená s tímto sportem v tyrolských Alpách rozsáhlou rekonstrukcí, byly obnoveny a nově vytvořeny lezecké cesty a další pro provozování tohoto sportu nezbytná zařízení. Všechny informace souvisejícími s lezením v Tyrolsku byly shromážděny na Facebooku ve skupině climbers-paradise.com. Tento zdroj informací je neustále rozšiřována a aktualizován. V současné době je zde sdruženo 19 turistických a horolezeckých organizací, ve finále by jich mělo být 25. A není nesnadné uhodnout, kdo nejvíce stojí o to, aby horské hotely a chaty ani v létě nebyly prázdné. „Co je malé, to je hezké“ V regionu Hohe Tauern založili sdružení Tauristika na podporu místní kultury a regionálního rozvoje v roce 1986. Název sdružení je keltského původu a jeho členové se zajímají o problematiku vztahů mezi přírodou, člověkem a jeho kulturou, zaměřují se na obnovu tradic a získávání dovedností potřebných pro provozování místních řemesel, podporují rozvoj umělecky nadaných lidí. Tauristika organizovala mnoho různých akcí – jednalo se o výstavy, přednášky, koncerty a tematické vycházky do přírody a od roku 1996 se zabývá získáváním finančních prostředků na tyto aktivity. S podporou programu LEADER realizovalo toto sdružení např. vznik regionální kuchařky nazvané "Řeč a jídlo“, multivizionální pořad o místním řezbáři, realizovali projekty "Cesta vody" a "Ekologické prázdniny na venkově“. Všemi zmíněnými činnostmi se Tauriska hlásí k názorům skeptického ekonoma Leopolda Kohra, autora teze „co je malé, to je hezké“ a držitele alternativní Nobelovy ceny, a významně přispívá k posílení regionální identity a inovačního rozvoje na území Hohe Tauern. Aby se ze stáří nestalo vězení V demografickém vývoji v regionu Großglockner/Mölltal -Oberdrautal došlo v posledních letech v důsledku ekonomického vývoje oblasti doprovázeném odcházením mladých lidí, stárnutím populace a migrací za prací k zásadním změnám. Ženy nastoupily do zaměstnání a tradiční velké rodiny a vazby mezi nimi se začaly rozpadat. V důsledku toho se snížila mobilita starších lidí a zákonitě se zvýšila poptávka po službách mimorodinných sociálních sítích. To co bylo dříve při péči o staré lidi předmětem sousedské výpomoci a starostí velkých rodin se plně přeneslo na obce. Z iniciativy místní akční skupiny vznikla organizace „Vesnická pomoc“, která si vzala za úkol bezplatně pomáhat nejen seniorům při zajišťování nákupů, při doprovodu na hřbitov, do kostela či k lékaři, ale i mladým rodinám při zajišťování hlídání malých dětí při nenadálých událostech. Celý systém pomoci koordinují pracovníci organizace, do jejíž činnosti se zapojili místní dobrovolníci. Pomoc vesnickým komunitám na daném území je postaven na spojení a koordinaci práce dobrovolníků, kteří v době před realizací projektu pracovali tiše a nenápadně a vzájemně se neznali. Když se mohou ke spolkové činnosti scházet sportovci a zpěváci, proč by nemohl vzniknout spolek dobrovolných pracovníků v sociálních službách? Realizací této myšlenky vznikla funkční síť sociální pomoci jak na úrovni jednotlivých obcí tak i celého území, kterým je rakouský okres Spittal. Inovativní průběh konference Ani samotný průběh vlastní konference nepostrádal inovativní prvky. Aby se její účastníci ještě více sblížili, zvolili její organizátoři netradiční program. Kromě diskusí nad výše popsanými projekty, byl poměrně značný časový prostor věnován také sportovnímu vyžití. Každý z účastníků si musel vybrat jeden ze čtyř nabízených zimních sportů (obří slalom, běh na sněžnicích, jízda na bobu, curling) a zúčastnit se závodu. Závěr konference se potom nesl ve vzrušivé atmosféře vyhlašování vítězů těchto sportovních klání. Tady je na místě pochlubit se informací, že Česká republika vyhrála první místo v kategorii Obří slalom - ženy. Zlatou medaili Zuzaza Kvítková ze Bzové vyhrála, věřte nebo ne, pro MAS Krajina srdce! Nelze také zapomenout na závěrečný raut, který byl připraven z místních potravinářských specialit přivezených ze zemí účastníků konference. A ani byste nevěřili, jak výbornou chuťovou kombinaci dokáže na jazyku vykouzlit sušené sobí maso z Laponska, s kaviárem z Estonska, s nakládanými olivami z Itálie, s rakouským černým chlebem a s naší slivovicí. Napsáno pro časopis Zemědělská a podohospodarská škola 24. března 2010 Petr Hienl