Fotogalerie - archiv

Fotogalerie - archiv

26.7.-1.8.2010 Letní tábor s výukou angličtiny 2010

Děti měly o prázdninách možnost užívat si a ještě k tomu se i něco naučit. Pět vedoucích a jeden Američan se starali o to, aby se dětem tábor líbil a zároveň jim pomohl i překlenout určité jazykové bariéry. Děti měly možnost promluvit si s rodilým mluvčím, což některé (mají můj obdiv) bezesporu učinily. Zároveň jsme si vyzkoušeli spoustu her a vymysleli mnoho zajímavých děl, básniček, písniček, tanců a divadelních představení. Každý den byl věnován určitému hlavnímu tématu a od něj se odvíjel denní program. Pondělí bylo zasvěceno seznamování a seznamovacím hrám (energizmům, icebreakerům) rovněž v anglickém jazyce a při večerním ohni. Úterý jsme věnovali přírodě, ekologii ve hře, hrám v lese. Středa byla dnem sportovním se vším všudy. Děti se seznámily s různými sporty jak v angličtině tak při celo-odpolední olympiádě zakončené vyhlášením vítězů a sportovním kvízem. Ve čtvrtek jsme si vyzkoušeli nejrůznější řemesla, pečení muffin a bábovek a večerní diskotékou. V pátek děti nacvičovaly divadelní představení a vyráběly si kulisy a masky. Sobotu jsme strávili v Rodné v Pohádkovém lese a pak večerním promítáním filmu a fotek z celého týdne.