Podpořené projekty
ikona článkuBarokní dvůr Borotín

Poplužní dvůr u Starého zámku v Borotíně stojí od nepaměti. Tedy od nepaměti, pravděpodobně od 13. století, jak ukázal poslední archeologický průzkum. Sloužil nepřetržitě přes husitské války, v dobách předbělohorských i pobělohorských, ustál i nájezd císařských vojsk, na rozdíl od hradu, přežil i období komunismu, ale nepřežil nástup novodobého kapitalismu přinášejícího vandalství a nájezdy zlodějů vazných trámů.


ikona článkuDomov pro koně

Když pojedete ze Slapska směrem na Neustupov, a na první křižovatce se dáte doleva, dostanete se po 1 km do vesničky Leština. Tam v láskyplné péči tráví svůj život na odpočinku koně, kteří už neslouží lidem, ale lidé slouží jim.


ikona článkuZelené apartmány ve staré kotelně

Zdá se vám to přitažené za vlasy? Ale kdepak, dnes už byste starou kotelnu v prostorách bývalého zahradnictví v Mladé Vožici těžko hledali. Místo ní tu manželé Miroslav a Helena Dlouhých postavili ubytovací zařízení. Byl to také jeden z projektů, který podpořila MAS Krajina srdce.


ikona článkuPneuservis Prčice

Farma Prčice je klasická zemědělská společnost, která už od roku 1992 hospodaří na zhruba 900 ha půdy. Zabývá se rostlinnou výrobou, ale za dobu své existence na farmě vyzkoušeli ledacos. Od chovu mléčného skotu, přes prasata až po chov ryb. Avšak nepříznivé podmínky na trhu je donutili živočišnou výrobu utlumit.


ikona článkuVítek z Prčice a tanky na pivo

Už 10 let buduje v Sedlci-Prčici pan Petr Kroužil památník Vítkovcům, významnému českému rodu, jehož zakladatel Vítek pocházel právě z Prčice. Při nedávném archeologickém výzkumu na náměstí v Prčici bylo sídlo Vítkovců dokonce nalezeno.


ikona článkuV Hartvíkově vám ukovají třebas i vrata

Usedlost, nebo jak se dneska po americku říká farma, v Hartvíkově dýchá čistotou a září novotou. Ing. Štěpán Hladík tu s rodinou kompletně zrekonstruoval staré rodové sídlo.


ikona článkuSladký život v cukrárně U Vaňků

Mozartovy řezy, pistáciový, višňový, kiwi, šlehačkový roh, věneček, kremrole a dalších více než 100 druhů dortů a zákusků nabízí cukrárna U Vaňků. Kromě toho samozřejmě i příjemné posezení v krásném interiéru nedaleko autobusového nádraží.


ikona článkuDovedné ruce

Projekt „Dovedné ruce“ v ZŠ a MŠ Nadějkov

Od dubna 2014 v naší škole probíhá projekt „Dovedné ruce“. Základní škola byla k realizaci tohoto projektu vyzvána organizací MAS Krajina srdce působící v Mladé Vožici. Projekt byl z větší části financován SZIF České Budějovice. Část projektu financovala škola ze svých zdrojů.


ikona článkuOprava sociálního zařízení společenského domu ve Vilicích

Název projektu: Oprava sociálního zařízení společenského domu ve Vilicích.


ikona článkuKvalitnějším vybavením víceúčelové učebny, za kvalitnější přípravou budoucích řemeslníků

ZŠ a MŠ Opařany se v lednu 2014 zapojila do projektu „Kvalitnějším vybavením víceúčelové učebny, za kvalitnější přípravou budoucích řemeslníků“.


ikona článkuHurá na kolo (aneb Půjčovna a servis kol, obnova ubytování v soukromí v Jistebnici)

Půjčovna kol a přívěsných vozíků v Jistebnici vznikla za finanční podpory MAS Krajiny Srdce v rámci FICHE č. 9: Podnikání v cestovním ruchu. Žádost byla podaná v září 2011.


ikona článkuApartmány zelená zahrada - změna stavby objektu kotelny na ubytovací objekt

V roce 2011 jsme prostřednictvím MAS Krajina srdce podávali žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na přestavbu kotelny na uhlí.


ikona článkuRekonstrukce střešní krytiny, oprava komína na provozní a hospodářské budově lyžařského vleku Horní Kouty - Radvanov

V roce 2014 byl zrealizován projekt" Rekonstrukce střešní krytiny, oprava komína na provozní a hospodářské budově lyžařského vleku Horní Kouty - Radvanov.


ikona článkuBudoucnost je v řemeslech

Základní škola a Mateřská škola v Jistebnici se v lednu 2014 zapojila do projektu Budoucnost je v řemeslech.


ikona článkuPastviny pro chov ovcí a koní na BlackBe ranch farmě

V roce 2012 jsme zahájili spolupráci s MAS Krajina srdce v Mladé Vožici na projektu budování pastvin a zhodnocení lučního porostu vedeného v ekologické produkci. K realizaci projektu, který je zaměřen na podporu využití trvalých travních porostů pastvou zvířat a produkcí sena na zimní období, došlo ve velmi krátkém čase a to již v roce 2013.


ikona článkuOprava a vybavení společenského sálu v Borotíně

V minulých dnech byla dokončena akce "Oprava a vybavení společenského sálu v Borotíně". Jedná se o projekt, který byl podpořen Státním zemědělským intervenčním fondem prostřednictvím Občanského sdružení MAS Krajina srdce.


ikona článkuObnova autobusových čekáren Obce Dolní Hrachovice

V první polovině roku 2014 byl zrealizován projekt „Obnova autobusových čekáren Obce Dolní Hrachovice“ který byl finančně podpořen SZIF, podpora byla získána ve spolupráci s občanským sdružením MAS Krajina srdce.


ikona článkuObnova hasičského domu ve Smilkově

Ve Smilkově byla úspěšně ukončena oprava a obnova vybavení společenských prostor hasičského domu, obec obdržela na tento projekt dotaci prostřednictvím MAS Krajina srdce.


ikona článkuOdstavné stání a oplocení Penzionu Kateřina

V Nepřejově je již 5 tým rokem je v provozu Penzion Kateřina, který se těší přízni turistické veřejnosti. Jezdí sem turisté z celých Čech.


ikona článkuRozvoj zelených stezek Greenways Čertovo břemeno

Projekt byl realizován ve všech obcích sdružených ve Společenství obcí Čertovo břemeno.


ikona článkuZáchrana sakrálních staveb na území města Sedlec-Prčice

Projekt podpořen MAS Krajina srdce (prostřednictvím Státního zemědělského a intervenčního fondu).

V rámci projektu bylo opraveno celkem 9 sakrálních objektů - křížky, kapličky, zvoničky a jejich okolí.


ikona článkuBudování pastevních areálů ve Vratišově

"Na jaře roku 2010 jsem využil možnost přes MAS Krajina srdce získat dotaci na doplnění stávajících a vybudování nových pastevních areálů pro chov masného skotu na farmě ve Vratišově u Nadějkova.


ikona článkuVýměna podlahových krytin a otevření stálé galerie v KD Vilice

Cílem projektu bylo znovu zprovoznění tanečního sálu v KD Vilice, který byl poničen velkou vodou

z přívalových dešťů v srpnu roku 2010, tak aby opět sloužil potřebám kulturního vyžití obyvatel.


ikona článkuPéče o kulturní dědictví Městyse Borotín

V loňském roce byla v Borotíně dokončena akce "Péče o kulturní dědictví Městyse Borotín".


ikona článkuRekonstrukce veřejného rozhlasu na území obce Mezno

Projekt „Rekonstrukce veřejného rozhlasu na území obce Mezno“ byl SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Fiche č.4 - II.1.1. Zlepšení stavu obecní infrastruktury.


ikona článkuZkvalitňování zelených stezek Greenways Čertovo břemeno

V září 2014 byla dokončena akce "Zkvalitňování zelených stezek Greenways Čertovo břemeno". Jedná se o společný projekt obcí sdružených ve Společenství obcí Čertovo břemeno, který byl podpořen Státním zemědělským intervenčním fondem prostřednictvím Občanského sdružení MAS Krajina srdce.


ikona článkuHasičský dům v Mezně je využívaný

V loňském roce uspěla obec Mezno v rámci projektů Programu LEADER, který administruje občanské sdružení MAS Krajina srdce z Mladé Vožice, svým projektem s názvem „Obnova a rozvoj využití hasičského domu v Mezně“.


ikona článkuBypass "Srdce Dražiček"

Cílem projektu s názvem Bypass „Srdce Dražiček“ byla revitalizace obecního parku a rekonstrukce staré hasičské zbrojnice.


ikona článkuGrabuj.cz - český on-line videorekordér

V době digitalizace se uvolnil prostor na trhu, díky čemuž mohla vzniknout webová služba Grabuj. cz. Jedná se o nahrávací systém pro virtální videorekordér, který umožňuje zákazníkům po celé České republice, jimž nevyhovuje doba vysílání konkrétního pořadu, tento pořad nahrát a shlédnout ho později.


ikona článkuÚzemí zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu

V rámci II. výzvy roku 2011 byla vyhlášena i Fiche č.6: Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu. Byly podpořeny a též zrealizovány dva projekty.


ikona článkuZlepšení estetického vzledu obcí II

V I. výzvě roku 2012 byla opět vyhlášena Fiche na podávání projektů zaměřených na zlepšení estetického vzhledu obcí.


ikona článkuZlepšení stavu obecní infrastruktury

Ve II. výzvě roku 2011 byla opět vyhlášena Fiche č. 4: Zlepšení stavu obecní infrastruktury.


ikona článkuPneuservis

Společnost Farma Prčice, která působí už od roku 1992, začala v roce 2007 postupně diverzifikovat svoji činnost – příkladem je právě vybudování provozovny pneuservisu v jedné ze tří bývalých budov odchovny selat.


ikona článkuUmělecká dílna Vilice

Cílem projektu „Vybavení umělecké dílny ve Vilicích“ paní Mgr. Drahomíry Svobodové bylo pořízení strojového vybavení pro vybudování umělecké dílny manželů Svobodových na jejich chalupě ve Vilicích včetně keramické pece pro pořádání keramických kurzů.


ikona článkuLyžařské trasy Polánka

Území jihozápadního okraje Českomoravské vrchoviny je od všech horských oblastí ČR ve značné vzdálenosti, sněhová pokrývka zde nedosahuje horských parametrů, ale její síla je vyšší a trvání výrazně delší než u okolních oblastí.


ikona článkuGalerie Vilice

Obec Vilice disponovala celou řadou zajímavých lidí s uměleckým nadáním, kteří ale neměli prostory, ve kterých by mohli svou činnost prezentovat a šířit dále.


ikona článkuProdejna železářství s rozšířeným sortimentem

V rámci projektu "Prodejna železářství s rozšířeným sortimentem“, podpořeného Občanským sdružením MAS Krajina srdce, vystavěl Jiří Holub v Mladé Vožici nad autobusovým nádražím novou maloobchodní prodejnu.


ikona článkuPřátelská zahrada v Chotovinách

Chotoviny jsou vsí s více než tisíci obyvateli, a tak z jejího společenského života postupně mizí vzájemná soudržnost a pospolitost. Projektem Přátelská zahrada tak bylo docílit toho, aby lidé na vesnici opět vzájemně spolupracovali a jejich každodenní život se nesl v duchu partnerství, spolupráce a vzájemné soudržnosti..


ikona článkuPodnikání v CR

I. výzva roku 2010 přinesla podporu 3 projektů, které se týkaly Fiche č. 9 Podnikání v CR.


ikona článkuVyužití ploch trvalých travních porostů

V roce 2010 byla v I. kole příjmu žádostí vyhlášena Fiche č. 1: I.1.1.


ikona článkuZlepšení estetického vzhledu obcí

V I. výzvě 2008 bylo ve vyhlášené Fichi č. 3: I.1.3. Zlepšení estetického vzhledu obcí zrealizováno celkem 6 projektů.


ikona článkuPosílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů

V I. výzvě v roce 2009 v rámci vyhlášené Fiche č. 10: III.2.1. Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů byly podpořeny 3 projekty: Měšetice - náš domov, současný i budoucí, Stavební úpravy a vybavení víceúčelové budovy č.p. 36 v Sudoměřicích u Tábora, Zvýšení úrovně expozic a ubytovacích podmínek pro účely provozu kulturního Historického centra Šelmberk.


ikona článkuZvýšení počtů a kapacit místních leaderů

V I. výzvě v roce 2009 byla vyhlášena Fiche č. 11: III.2.2. Zvýšení počtů a kapacit místních leaderů


ikona článkuPodnikatelské aktivity nezemědělců

V I. výzvě v roce 2008 byly podpořeny 2 projekty, které spadaly do Fiche č. 8: III.1.2. Podnikatelské aktivity nezemědělců - Šikovné ruce truhláře nestačí, kde byly zakoupeny 2 nové stroje, čímž došlo k modernizaci truhlářské dílny a Stavební obnova a vybavení Ateliéru Prčice, kde byla opravená fasáda, nové okno a dveře, vybavení nábytkem a pořízení počítače.


ikona článkuNezemědělské podnikání zemědělců

V I. výzvě v roce 2008 byla vyhlášena také Fiche č. 7: III.1.1. Nezemědělské podnikání zemědělců, do které spadal projekt s názvem Kovářská a zámečnická dílna v Hartvíkově (výsledek: zřízení kovářské a zámečnické dílny v Hartvíkově).


ikona článkuZlepšení stavu obecní infrastruktury

V I. výzvě v roce 2008 byly podpořeny 4 projekty, které se týkaly Fiche č. 4: II.1.1. Zlepšení stavu obecní infrastruktury.


ikona článkuPastevní areál Zátiší

Při výjezdu z osady Zátiší směrem na Hrnčíře vyrostly koncem roku 2011 dvě samonosné plachtové haly.


ikona článkuStavební obnova a vybavení Ateliéru Prčice

Projekt realizoval Mgr. Zdeněk Sedláček v roce 2009.


ikona článkuOzeleňování obcí

V rámci první Výzvy MAS Krajina srdce v roce 2008 byly podpořeny projekty obcí na zlepšení jejich estetického vzhledu z hlediska údržby stávající a výsadby nové zeleně.


ikona článkuŠikovné ruce truhláři nestačí

V rámci projektu "Šikovné ruce truhláři nestačí" Jiří Adam z Mladovožicka pořídil dlabačku a spodní frézku včetně příslušenství, to vše v celkové hodnotě 267 988,- Kč.


ikona článkuZlepšení podmínek pro zajištění sběru a třídění odpadních plastových obalů na Mladovožicku

Sběr PET lahví a dalšího plastového odpadu je v Mladé Vožici a v jejích místních částech v současné době prováděn do plastových popelnic o obsahu 240 l. Podle ing. Blanky Malinové ze Stavebního úřadu MěÚ, která se problematikou ochrany životního prostředí zabývá, naplní 2 748 obyvatel 48 sběrných nádob, zvláště v „žíznivých letních měsících“ během několika málo dnů.