Co je Leader ČR?

Co je Leader ČR?

Česká republika se při vstupu do Evropské Unie zavázala k podpoře metody Leader založené na místních partnerství ve venkovských území, tedy k podpoře tzv. místních akčních skupin (MAS). Prostřednictvím MASek by měly být v následujících letech realizovány místní rozvojové strategie prostřednictvím evropských dotací, o kterých by tyto místní iniciativy rozhodovaly na místní úrovni. Česká republika se tedy rozhodla podpořit založení místních akčních skupin a připravit je na tyto evropské zdroje tím, že je pomůže připravit na cvičných programech, které pro tyto účely vyčlení z národních zdrojů.

 

Program LEADER ČR tedy vyčlenil investiční prostředky ze státního rozpočtu na základě zákona o státním rozpočtu České republiky vždy na příslušný rok. Tento program byl vyhlášen v roce 2004, 2005 a 2006. Byl určen na jedné straně místním partnerstvím venkovských území (místním akčním skupinám), která vytvářejí a realizují společné rozvojové strategie (Záměry), a na druhé straně místním subjektům, které realizují konkrétní projekty.

 

Finanční prostředky byly určeny místním akčním skupinám na realizaci Záměru místní akční skupiny, tzn. místní akční skupiny si mohly na svém území působnosti vybírat projekty konečných příjemců podpory. Projekty konečných příjemců podpory musely být v souladu se Záměrem místní akční skupiny.

Program LEADER ČR byl zaměřen především na nové formy zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví. Celkovým cílem programu bylo zlepšit organizační a administrativní schopnosti místních akčních skupin a připravit je tak na evropské fondy. 

 

Specifické cíle programu byly definovány takto:

  1. Nové formy zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.
  2. Nové formy posílení místního ekonomického prostředí a tvorby pracovních míst.
  3. Nové formy zhodnocení místních přírodních a kulturních zdrojů.

Z podpory programu LEADER ČR bylo možné realizovat investiční projekty, jako například:

  • nákup zemědělských strojů,
  • rehabilitace přírodních lokalit,
  • obnova kulturních památek nebo charakteristických stavebních prvků sídel a krajiny,
  • pořizování nových strojů, technologie pro obnovu a údržbu přírodních lokalit nebo kulturního dědictví,
  • obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v cestovním ruchu (obchody, restaurace, kuchyně, ubytování), atd.

MAS Krajina srdce připravila své Záměry pro realizaci místní rozvojové strategie a předložila žádost o její realizaci ve zmíněných národních programech v letech 2004, 2005 a 2006. MAS Krajina srdce uspěla a její Záměr pro realizaci místní rozvojové strategie byly podpořeny v rámci národního programu Leader 2004 a Leader 2005. V rámci těchto národních programů MAS získala celkem 8 000 000,- Kč finančních prostředků a podpořila 8 investičních projektů (5 projektů v roce 2004 a 3 projekty v roce 2005). V rocen 2006 MAS v národním programu Leader ČR neuspěla, ale získala dotaci na Osvojování schopností ve výši 318 050,- Kč, které byly určeny na přípravu stra tegického plánu pro období 2007-2013.