Podpořené projekty

Výstavba referenčního pracoviště s výrobou palivového lihu a bioplynovou stanicí


Vytvoření trhu s biomasou


Sestavení a repase drtící a třídící linky