Projekty MAS
ikona článkuChuť a vůně domova

Projekt spolupráce Chuť a vůně domova oživuje tradiční regionální recepty a kuchyně, ve kterých se budou zájemci, zejména z řad venkovských žen, učit zpracovávat tradiční regionální suroviny.


ikona článkuMASky bez masky

Cílem projektu bylo vytvoření metodiky pro monitoring a hodnocení rozvojových strategií.


ikona článkuPéče o krajinu

Cílem projektu Péče o krajinu bylo nejen posílení znalostí důležitých pro ochranu naší krajiny, ale zejména navázání kontaktů a další spolupráce mezi jednotlivými subjekty, které v této oblasti na území MAS Krajina srdce působí.


ikona článkuRenesance venkovského ovocnářství

Projekt rozšiřuje produkční základnu výsadbami ovocných dřevin, vytváří předpoklady pro rozvoj nekomerčního zpracování ovoce a dalších místních produktů, posiluje znalosti a dovednosti obyvatel výzkumem, vzděláváním a exkurzemi, posiluje spolupráci MAS, spolků a obyvatel a rozvíjí místní tradice.


ikona článkuŘemeslo má zlaté dno

Hlavním předmětem předkládaného projektu spolupráce je vytvoření takových podmínek, které zájemcům, zejména z řad venkovských žen, pomohou objevit cestu k tradičním lidovým řemeslům a zručnostem.


ikona článkuTOULAVA - turistická oblast

Projekt je zaměřen na podporu založení nové turistické oblasti v srdci Čech, na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje s městem Tábor ve svém středu.


ikona článkuVenkovská tržnice II

Realizací projektu vzniklo šest partnerských informačních center pro šest venkovských území. Identická informační centra byla vybavena kompatibilními informačními IT systémy, jejichž součástí jsou pro tento účel vytvořené databáze místních podnikatelských a neziskových subjektů.


ikona článkuVenkovská tržnice III

Předmětem předkládaného projektu spolupráce sedmi partnerských MAS je vytvoření informačního systému Venkovská tržnice III. sloužícího pro posílení akceschopnosti venkovských území.


ikona článkuVenkovské tradice v krajině II.

Projekt podpořil využití místních zdrojů, zejména ovoce, a jeho zpracování na mošty čerstvé i pasterované a sušené křížaly.


ikona článkuZ pohádky do pohádky

Projekt je zaměřen na ztvárnění genia loci na různých místech v území MAS prostřednictvím dřevosoch.


ikona článkuZa poklady venkova

Projekt byl zaměřen na zmapování místních výrobců (katalog) a identifikace výrobků pro zavedení regionálního značení a včetně vlastní registrování značky u Asociace regionálních značek (ARZ).


ikona článkuŽivá kronika

Projekt byl zaměřen na zmapování pamětníků v regionu MAS Krajina srdce a Podlipansko a zachycení jejich životních příběhů a vyprávění na DVD.