Projekty MAS
ikona článku

Řemeslo má zlaté dno

Hlavním předmětem předkládaného projektu spolupráce je vytvoření takových podmínek, které zájemcům, zejména z řad venkovských žen, pomohou objevit cestu k tradičním lidovým řemeslům a zručnostem.

Zaměření projektu: 

Hlavním předmětem předkládaného projektu spolupráce je vytvoření takových podmínek, které zájemcům, zejména z řad venkovských žen, pomohou objevit cestu k tradičním lidovým řemeslům a zručnostem. Projekt využívá tradic partnerských venkovských území ke zhodnocení místního lidského a sociálního kapitálu, nemá podnikatelský charakter a není zaměřen na vytváření zboží.

Jako hlavního opatření, které bude využito pro realizaci předkládaného projektu, je podopatření PRV III.2.1.2. Občanské vybavení a služby. V rámci tohoto podopatření byly vybudovány „Kluby lidové tvořivosti“. Kluby byly vybaveny nezbytným zařízením a vybavením pro provozování lidových řemesel. Na území MAS Krajina srdce bude vybudováno a vybaveno 5 Klubů (v Chotovinách, Smilových Horách, Borotíně, Nadějkově, Dolní Hořici), na území MAS Český les 2 Kluby (v Draženově, Halži) a na území MAS Sokolovsko 2 Kluby (v Královském Poříčí, Kraslicích).

Financování projektu:

Celkové výdaje projektu MAS Krajina srdce v Kč - 1.614.814,- ; Dotace v Kč 1.484.263,-.

Partneři projektu:

Místní akční skupina Český les, o.s.

Místní akční skupina Sokolovsko, o.p.s.

LAG Tirschenreuth, Německo

Termín realizace:

2010-2012

Další podrobnosti:

 1.Vytištěno 10.000 kusů letáků

2.Vyhotoven 1 rolap

3.3 propagační dřevěné stánky

4.5 propagačních kampaní

5.Vybudováno 5 Klubů lidové tvořivosti

6.47 řemeslných vzdělávacích kurzů

7.2 exkurze (z toho jedna dvoudenní – Německo – LAG Tirschenreuth, MAS Sokolovsko)

8.Účast na 3 regionálních výstavách

9.Účast na národní výstavě (Země živitelka)

10.Společná webová stránka www.remeslomazlatedno.cz

V rámci projektu Řemeslo má zlaté dno jsme také natočili 26 videokurzů, jak na některá řemesla.

 

Řemeslné dílny

MAS Krajina srdce v rámci projektu „Řemeslo má zlaté dno“ vytvořila 5 řemeslných dílen pro zájemce o lidová řemesla a ruční dovednosti. Dílny jsou vybavené tkalcovskými stavy, kolovraty, keramickými pecemi, hrnčířskými kruhy,…

Dílny jsou k dispozici komukoliv se zájmem o řemesla. Máte-li zájem klubovny navštěvovat, najít si další tvůrčí přátele, naučit se něco nového a kvalitně trávit volný čas, neváhejte zkontaktovat koordinátorky dílen:

 • Klub řemesel v Borotíně

  Milena Belšánová – 606535916

 • Klub řemesel v Chotovinách

  MgA. Eva Volfová – 723815786; klubvlomene@seznam.cz

 • Klub řemesel v Nadějkově

  Mgr. Jana Průšová – 720114543

 • Klub řemesel v Poříně u Dolních Hořic

  Marie Stejskalová – 733221233

 • Klub řemesel ve Smilových Horách

  Jana Králová – 722562998

   

 
 
 
 
 • Řemeslo má zlaté dnoŘemeslo má zlaté dnoŘemeslo má zlaté dnoŘemeslo má zlaté dno