Projekty MAS
ikona článku

Renesance venkovského ovocnářství

Projekt rozšiřuje produkční základnu výsadbami ovocných dřevin, vytváří předpoklady pro rozvoj nekomerčního zpracování ovoce a dalších místních produktů, posiluje znalosti a dovednosti obyvatel výzkumem, vzděláváním a exkurzemi, posiluje spolupráci MAS, spolků a obyvatel a rozvíjí místní tradice.

Zaměření projektu: 

Ovocné dřeviny byly vždy přirozeným prvkem venkovské krajiny, neodmyslitelnou součástí života venkovanů. Součástí obživy i potěšení. Přestože období nedávno minulé postihlo roli a význam ovocných dřevin, věříme, že se dnes nacházíme na prahu jejich "renesance". A chceme se na ní aktivně podílet. Projekt je proto svými aktivitami široce nastaven, od zkoumání historie místního ovocnářství, přes aktivity výzkumné a vzdělávací, až po praktickou výsadbu ovocných dřevin a zpracování jejich produkce. Projekt rozšiřuje produkční základnu výsadbami ovocných dřevin, vytváří předpoklady pro rozvoj nekomerčního zpracování ovoce a dalších místních produktů, posiluje znalosti a dovednosti obyvatel výzkumem, vzděláváním a exkurzemi, posiluje spolupráci MAS, spolků a obyvatel a rozvíjí místní tradice.

Financování projektu:

Celkové výdaje části projektu v Kč MAS Krajina srdce - 253.500,- Kč ; Dotace - 228.150,- Kč (EU 80%, národní zdroje 20%)

Celkové výdaje projektu - 1.014.050,- Kč

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace Dotace - 1.014.050,- Kč

Příspěvek společenství - EU - 730.116,- Kč 80%

Příspěvek z národních zdrojů - 182.529,- Kč 20%

Výdaje projektu:

Měkká akce s definovaným počtem účastníků, exkurze - 289 050,- Kč

Měkká akce pro širokou veřejnost - 25 000,- Kč

Pořízení vybavení - 62 000,- Kč

Stavební výdaje - 426.000,- Kč

Studie - 75.000,- Kč

Řízení a podpora projektu - 137.000,- Kč

Partneři projektu:

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku

Místní akční skupina Sdružení Růže, občanské sdružení

Termín realizace:

2012-2015

Další podrobnosti:

 

Renesance venkovského ovocnářství
Renesance venkovského ovocnářství
  •