Projekty MAS
ikona článku

TOULAVA - turistická oblast

Projekt je zaměřen na podporu založení nové turistické oblasti v srdci Čech, na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje s městem Tábor ve svém středu.

Název projektu: TOULAVA – turistická oblast

 

Zdroj financování: Program rozvoje venkova, Osa IV. Leader, Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

 

Registrační číslo projektu: 12/017/4210a/231/000074

 

Partnerské MAS: MAS Krajina srdce (KMAS), MAS Lužnice, MAS Střední Povltaví, MAS Sedlčansko

 

Finanční náročnost:

MAS Krajina srdce – 508 174,- Kč (z toho: zdroje ČR 76 143,- Kč; zdroje EU 304 570,- Kč; vlastní zdroje 127 461,- Kč vč. vyčíslení vlastní dobrovolnické práce)

MAS Lužnice – 483 246,- Kč (z toho: zdroje ČR 65 866,- Kč; zdroje EU 263 462,- Kč; vlastní zdroje 153 918,- Kč vč. vyčíslení vlastní dobrovolnické práce)

MAS Střední Povltaví – 267 885,- Kč (z toho: zdroje ČR 41 526,- Kč; zdroje EU 166 104,- Kč; vlastní zdroje 60 255,- Kč vč. vyčíslení vlastní dobrovolnické práce)

MAS Sedlčansko – 401 575,- Kč (z toho: zdroje ČR 64 850,- Kč; zdroje EU 259 397,- Kč; vlastní zdroje 77 328,- Kč vč. vyčíslení vlastní dobrovolnické práce)

 

Popis projektu: projekt je zaměřen na podporu založení nové turistické oblasti v srdci Čech, na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje s městem Tábor ve svém středu. Toulava, jak je tato destinace pojmenována, se lépe dostává do povědomí obyvatel a turistů právě díky zrealizovaným výstupům, které byly předmětem projektu spolupráce mezi místními akčními skupinami. Byly vytvořeny webové stránky, strategie rozvoje cestovního ruchu, oblast byla na svých hranicích územně vymezena cedulemi při komunikacích II. a III. třídy, na zařízení cestovního ruchu (restaurace, penziony, IC, hrady, zámky apod.) byly rovněž umístěny cedulky s logem Toulavy, byl uspořádán dvoudenní press a fam trip pro zástupce KC, CA a médií, byl pořízen reklamní stánek s pultem a rollupy, vydány noviny Toulavské listy, vytištěn leták prvního kontaktu a natočen film, který se nakonec v soutěži Tourfilm v Karlových Varech umístil na 1. místě.

 

Přidaná hodnota: Z hlediska poměrně nízké nákladovosti projektu je efektivita využití prostředků Evropské Unie obrovská, v budoucnu očekáváme velké zviditelnění turistické oblasti Toulava a také zvýšení množství aktivit kolem Toulavy, ať už díky MAS zapojeným do tohoto projektu, nebo díky destinačnímu managementu, který vznikl přirozeně jako nadstavba projektu. Destinační management Toulava, o.p.s., kde jsou také spolupracující místní akční skupiny zastoupené, dnes pracuje na dalších aktivitách, kterými jsou například zážitková karta Toulavka, trhací mapy a další vydání Toulavských listů, realizace grantů podpořených Jihočeským krajem na podporu agroturistiky, další rozvoj webových stránek, aktivní zapojení do Českého systému kvality služeb, školení trenérů kvality, vyhledávání subjektů vhodných pro udělení certifikátu Toulava – regionální produkt, propagační akce na území Toulavy atd.

Webové stránky www.toulava.cz

Film TOULAVA

Zažitková karta TOULAVA

Vernisáž výstavy vítězných fotek fotografií Vyfoť Toulavu i ty

Film o krásách Toulavy si z Karlových Varů si odvezl 1.cenu

Křest filmu Toulava

 
 
 
 
 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
toulavske-listy-2015-pro-tisk.pdf 13427.3 Kb