Projekty MAS
ikona článku

Venkovská tržnice III

Předmětem předkládaného projektu spolupráce sedmi partnerských MAS je vytvoření informačního systému Venkovská tržnice III. sloužícího pro posílení akceschopnosti venkovských území.

Zaměření projektu: 

Předmětem předkládaného projektu spolupráce sedmi partnerských MAS je vytvoření informačního systému Venkovská tržnice III. sloužícího pro posílení akceschopnosti venkovských území. Informační systém má dvě základní skupiny uživatelů, jednak obyvatele a subjekty z území zapojených MAS a za druhé samotné MAS. V případě první skupiny IS nabízí řadu aplikací sloužících k podpoře vzniku a rozvoje místních aktivit a akcí, společenskými a kulturními počínaje, přes aktivity podpory regionální ekonomiky, až po uplatnění zapojování veřejnosti do věcí veřejných. V případě samotných MAS pak IS nabízí statistiku a vyhodnocování indikátorů procesů probíhajících prostřednictvím Venkovské tržnice, čímž generuje data o územích a analytické informace pro přípravu nových strategických dokumentů MAS.

Dlouhodobým cílem SPL MAS Krajina srdce je: ,,Zastavení procesu vylidňování území MAS Krajina srdce" Ve střednědobém časovém horizontu potom chce dosáhnout MAS na svém území těchto cílů:

1. zlepšení kvality života mladých lidí

2. zlepšení kvality života žen

3. zlepšení kvality života obyvatel menších obcí

4. zlepšení nabídky pracovních míst na místním trhu práce

Financování projektu:

Celkové výdaje projektu MAS Krajina srdce v Kč - 499.480,- ; Dotace v Kč 443.268,-.

Celkové výdaje projektu - 3.816.305,- Kč

Dotace - 3.434.674,-  Kč 90%

Příspěvek společenství - EU - 2.747.739,- Kč 80%

Příspěvek z národních zdrojů - 686.935,- Kč 20%

Výdaje projektu:

Měkká akce s definovaným počtem účastníků, exkurze - 80.000,- Kč

Pořízení vybavení - 1.040.000,- Kč

Studie - 1.883.773,- Kč

Řízení a podpora projektu - 812.532,- Kč

Partneři projektu:

NAD ORLICÍ, o.p.s.

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku

Podchlumí, o.s.

Region Pošembeří, o.p.s.

MAS Lužnice, o.s.

MAS Vltava, o.s.

Termín realizace:

2011-2013

Další podrobnosti:

Informační systém Venkovské tržnice III. bude rozšířen a inovován o následující aplikace:

- elektronický obchod

- GPS kompatibilní systém

- statistika pro rozvoj území

- mapová interpretace výstupů informačního systému

- Tagmanager