Stručně o MAS Krajina srdce z.s.

Naše organizace komunikuje a spolupracuje se všemi subjekty působícími na území MAS, vítá nové nápady, je otevřená novým členům, aktivně se zapojuje do regionálních i nadregionálních aktivit, které mají rozvojový potenciál pro území MAS a snaží se budovat partnerství nejen v rámci České republiky, ale napříč Evropskou unií.


Aktuality

ikona článkuMAS Krajina srdce se připravuje realizaci strategie území

Dotace ve výši cca 50 milionů korun bude MAS Krajina srdce, z.s. se sídlem v Mladé Vožici přidělovat na realizaci projektů od poloviny příštího roku do roku 2023. Finanční prostředky pocházejí jednak z Programu rozvoje venkova, který vyhlašuje Ministerstvo zemědělství a jednak z Integrovaného regionálního operačního programu, který vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Projekty budou realizovány na základě zjištěných potřeb území, jak jsou uvedeny a jejich řešení navrženo v komunitním způsobem připravené strategii území MAS Krajina srdce pro léta 2014 – 2020 nazvané „Otevíráme okna a dveře…“. Nejnovější verzi strategie naleznete na adrese: https://www.maskrajinasrdce.cz/cs/integrovana-strategie-uzemi-2014-2020-priprava/verejne-pripominkovani-strategie


ikona článkuMAS Krajina srdce podpoří podnikatelské aktivity

Podnikatelské projekty, stejně jako v minulém programovém období, podpoří v obcích zapojených do svého území MAS Krajina srdce. Bude se jednat zejména o takové projekty, které budou v souladu se strategií komunitně vedeného rozvoje, kterou ve spolupráci s aktivními obyvateli svého území zpracovala místní akční skupina. Strategický dokument nese název „Otevíráme okna a dveře…“ a jeho aktuální verzi naleznete na www.maskrajinasrdce.cz. O jaké typy projektů se bude jednat a kdo může o dotační podporu žádat, vám vysvětlíme v následujícím textu.


ikona článku3. Vilické jablkobraní

MAS Krajina srdce, z.s. se sdružením Mirabelka, o.s. a obcí Vilice Vás zvou na již 3. ročník akce, která se celá točí kolem ovoce a hlavně ovocných závinů„štrúdlů“!


ikona článkuObnovení Farmářského prodeje ze dvora a kurzy pro všechny věkové katgorie!

Od 20. 11. 2015 obnovujeme již tradiční Farmářský prodej ze dvora. Venkovská tržnice pro Vás bude otevřena každý pátek od 8 hodin. Nabízíme: mošty, křížaly, čerstvá domácí vejce, různé dekorace a šperky, publikace... Připravena bude i zábava pro děti. Dále pro Vás připravujeme pravděpodobně od měsíce prosince různé kurzy jako kurzy angličtiny pro začátečníky a pokročilé, kurz francouzštiny pro začátečníky, kurz počítačové gramotnosti pro začátečníky, řemeslné kurzy jako výroba korálků z fima, výroba wrap náramků, háčkování, patinování. Přijďte nás navštívit, budeme se na Vás těšit!


Území MAS Krajina srdce

Úvodní stránka - Pravý sloupec

Navštivte bazar na Venkovské tržnici!