Stručně o MAS Krajina srdce z.s.

Naše organizace komunikuje a spolupracuje se všemi subjekty působícími na území MAS, vítá nové nápady, je otevřená novým členům, aktivně se zapojuje do regionálních i nadregionálních aktivit, které mají rozvojový potenciál pro území MAS a snaží se budovat partnerství nejen v rámci České republiky, ale napříč Evropskou unií.


Aktuality

ikona článkuTruhlářský set pro klempíře

Když se zeptáte Jana Kohouta z Mašovic, co je jeho povoláním, odpoví: „ Truhlařina, klempířina, pokrejvačina, trochu jsem i zámečník. Dneska to jinak nejde, člověk se musí pořád zdokonalovat.“


ikona článkuRegionální setkání-inspirujte se dobrovolnictvím

Vážený pane, vážená paní, dovolujeme si vás tímto pozvat na Regionální setkání-inspirujte se dobrovolnictvím konané dne 29.6.2015 od 17:00 hod. na sále kulturního domu v Mezně. Akce je určena zástupcům samospráv, neziskových organizací, podnikatelům i širší veřejnosti. V rámci setkání proběhne představení působení zahraničních i českých dobrovolníků v našem regionu – a to na dobrovolnického projektu WORKCAMP MEZNO 2015 a vernisáž výstavy Dobrovolníkem v ČR. Následovat bude raut připravený zahraničními dobrovolníky.


ikona článkuPouť ke slávě Panny Marie

Když ve Bzové byla obnovena cesta do Šebířova, pamětníci tehdy vzpomínali na to, že do počátků sedmdesátých let dvacátého století tudy chodilo každé léto procesí. Při sázení stromků kolem cesty jedna ze sázejících navrhla, aby se tato pouť obnovila. Ostatní se jen pesimisticky pošklebovali, s poukazem na to, že je jiná doba, a že stejně nikdo dneska už nepůjde.


Území MAS Krajina srdce

Úvodní stránka - Pravý sloupec

Navštivte bazar na Venkovské tržnici!