Integrovaný regionální operační program (IROP)

2. výzva MAS Krajina srdce-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ I.

MAS Krajina srdce jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „nastupte si, jedem správným směrem…“ pro území MAS Krajina srdce na období 2021 – 2027 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem „2. výzva MAS Krajina srdce-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ I.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 48 „Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)“

Text výzvy MAS včetně pravidel a hodnotících kritérií naleznete níže pod tímto článkem.

Aktivita Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:

  • Navýšení kapacit v mateřské škole (dále i „MŠ“) v území působnosti MAS; 
  • Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
  • Navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny
                                                

Žadatel se musí řídit specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 48 IROP (https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop).

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

 

Alokace výzvy MAS (CZV)

6 000 000,00 Kč

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

minimální výše CZV na projekt

500 000,00 Kč

 

maximální výše CZV na projekt

5 000 000,00 Kč

 
 

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

15.9.2023 12:00

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů

15.9.2023 12:00

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů

30.10.2023 12:00

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2.-vyzva-vzdelavani-ms.docx 67 Kb
48-specificka-pravidla-vzdelavani-clld-v1.pdf 1815.1 Kb
formular-projektoveho-zameru-ms.docx 61.2 Kb
ip-irop-mas-krajina-srdce-2021-27-po-uprave.docx 163.7 Kb
kontrolni-list-pro-vecne-hodnoceni-ms.docx 44 Kb
kriteria-pro-vecne-hodnoceni-ms.docx 47.4 Kb
obecna-pravidla-2021-2027-verze-3.pdf 1473.8 Kb