Integrovaný regionální operační program (IROP)

3. výzva MAS Krajina srdce-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ II.

MAS Krajina srdce jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „nastupte si, jedem správným směrem…“ pro území MAS Krajina srdce na období 2021 – 2027 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem „3. výzva MAS Krajina srdce-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ II.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 48 „Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)“

Text výzvy MAS včetně pravidel a hodnotících kritérií naleznete níže pod tímto článkem.

Aktivita Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

  • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
  • vnitřní konektivita škol;
  • školní družiny a školní kluby;
  • učebny neúplných škol;
  • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
  • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
  • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
  • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;

 

Žadatel se musí řídit specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 48 IROP (https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop).

 

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Alokace výzvy MAS (CZV)

7 000 000,00 Kč

 
 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

minimální výše CZV na projekt

500 000,00 Kč

 

maximální výše CZV na projekt

5 000 000,00 Kč

 
 

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

15.9.2023 12:00

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů

15.9.2023 12:00

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů

30.10.2023 12:00

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
3.-vyzva-vzdelavani-zs.docx 67.3 Kb
48-specificka-pravidla-vzdelavani-clld-v1.pdf 1815.1 Kb
formular-projektoveho-zameru-zs167287579.docx 61.2 Kb
ip-irop-mas-krajina-srdce-2021-27-po-uprave.docx 163.7 Kb
kontrolni-list-pro-vecne-hodnoceni-zs.docx 44 Kb
kriteria-pro-vecne-hodnoceni-zs.docx 47.4 Kb
obecna-pravidla-2021-2027-verze-3.pdf 1473.8 Kb