Integrovaný regionální operační program (IROP)

5. výzva MAS Krajina srdce-IROP-HASIČI I.

MAS Krajina srdce jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „nastupte si, jedem správným směrem…“ pro území MAS Krajina srdce na období 2021 – 2027 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem „5. výzva MAS Krajina srdce-IROP-HASIČI I.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 61 „HASIČI – SC 5.1 (CLLD)“

Text výzvy MAS včetně pravidel a hodnotících kritérií naleznete níže pod tímto článkem.

Aktivita Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V:

  • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
  • pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany
  • vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

Žadatel se musí řídit specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 61 IROP (https://irop.mmr.cz/getmedia/41ae71a8-1cda-48f7-9424-5c58764ccd77/SPPZP_SC-5-1_HASICI_30-5-2023.pdf.aspx?ext=.pdf).

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 15.9.2023 12:00

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů: 15.9.2023 12:00

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 30.10.2023 12:00

Alokace výzvy MAS (CZV): 1 000 000,00,- Kč

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 

Minimální výše CZV na projekt: 130 000,00 Kč

Maximální výše CZV na projekt: 500 000,00 Kč

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
5.-vyzva-hasici.docx 60.8 Kb
formular-projektoveho-zameru-hasici.docx 61 Kb
ip-irop-mas-krajina-srdce-2021-27-po-uprave.docx 163.7 Kb
kontrolni-list-pro-vecne-hodnoceni-hasici661083717.docx 43.9 Kb
kriteria-pro-vecne-hodnoceni-hasici.docx 47.4 Kb
obecna-pravidla-2021-2027-verze-3.pdf 1473.8 Kb
sppzp-sc-5-1-hasici-30-5-2023.pdf 765.8 Kb