Integrovaný regionální operační program (IROP)

7. výzva MAS Krajina srdce-IROP-PAMÁTKY I.

MAS Krajina srdce jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „nastupte si, jedem správným směrem…“ pro území MAS Krajina srdce na období 2021 – 2027 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem „7. výzva MAS Krajina srdce-IROP-PAMÁTKY I.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 70 „KULTURA - PAMÁTKY A MUZEA – SC 5.1 (CLLD)“

Text výzvy MAS včetně pravidel a hodnotících kritérií naleznete níže pod tímto článkem.

Aktivita Revitalizace kulturních památek:

 

  • revitalizace kulturních památek;
  • expozice;
  • depozitáře;
  • technické zázemí;
  • návštěvnická a edukační centra;
  • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování;
  • evidence a dokumentace mobiliárních fondů;
  • parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů

Žadatel se musí řídit specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 70 IROP (https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/70vyzvairop).

Alokace výzvy MAS (CZV)

4 000 000,00 Kč

 
 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

minimální výše CZV na projekt

300 000,00 Kč

 

maximální výše CZV na projekt

4 000 000,00 Kč

 
 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

15.9.2023 12:00

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů

15.9.2023 12:00

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů

30.10.2023 12:00

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
7.-vyzva-pamatky.docx 67.1 Kb
formular-projektoveho-zameru-pamatky.docx 61.3 Kb
ip-irop-mas-krajina-srdce-2021-27-po-uprave.docx 163.7 Kb
kontrolni-list-pro-vecne-hodnoceni-pamatky.docx 44 Kb
kriteria-pro-vecne-hodnoceni-pamatky.docx 47.4 Kb
obecna-pravidla-2021-2027-verze-3.pdf 1473.8 Kb
specificka-pravidla-v-70-kultura-pamatky-a-muzea-sc-5-1-clld-.pdf 903.8 Kb