Integrovaný regionální operační program

1. Výzva IROP/2018 - Modernizace vybavení a rekonstrukce škol


2. Výzva IROP/2019 - Podpora celoživotního vzdělávání3. Výzva IROP/2019 - Investice do sociálních služeb