Integrovaný regionální operační program

3. Výzva IROP/2019 - Investice do sociálních služeb

MAS KRAJINA SRDCE jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS KRAJINA SRDCE na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem  

„MAS KRAJINA SRDCE – IROP – "INVESTICE DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 „SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
3.-vyzva-irop-mas-krajina-srdce-op-12-soc-sluz-3-0.pdf 1305 Kb
irop-3.-vyzva-zapis-prezencni-listina-eticke-kodexy.pdf 3651.5 Kb
irop-soc-sluzby-prezentace-seminar-pro-zadatele.docx 1357.7 Kb
pozvanka-seminar-irop-3-vyzva.docx 60.5 Kb
priloha-c-1-kriteria-hodnoceni-fnap-op-12-soc-sluzby.pdf 1495.5 Kb
priloha-c-2-kriteria-hodnoceni-vh-op-12-soc-sluzby.pdf 400.5 Kb
zapis-pv-irop-3.-vyzva.pdf 411.5 Kb
zapis-vk-irop-3.-vyzva.pdf 1072 Kb