Integrovaný regionální operační program

6. Výzva IROP/2020 - Modernizace vybavení a rekonstrukce škol

MAS Krajina srdce, jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Krajina srdce na období 2014 – 2020“, vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „6. výzva MAS Krajina srdce-IROP-MODERNIZACE VYBAVENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL“

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 23.4.2020 ve 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30.6.2020 ve 12:00 hod.

Alokace výzvy MAS (CZV): 2 455 872,95 Kč

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: min. 400 000 Kč CZV na projekt, maximální výše CZV na projekt 2 455 872,95 Kč

Text výzvy spolu s kritérii pro hodnocení projektu naleznete v přílohách níže.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
6.-vyzva-mas-krajina-srdce-text-vyzvy124796013.xlsx 108.8 Kb
hodnoceni-fnap-6.-vyzva-mas-krajina-srdce-irop-final677135232.docx 69.4 Kb
hodnoceni-vh-6.-vyzva-mas-krajina-srdce-irop894946515.docx 57.9 Kb
interni-postupy-mas-krajina-srdce-verze-5354314536.pdf 931.6 Kb
kontrolni-list-fnap-6-vyzva-irop-mas-krajina-srdce-pripro.xlsx 127.3 Kb
kontrolni-list-vh-6-vyzva-irop-mas-krajina-srdce.xlsx 14.7 Kb
podepsany-zapis-pv538947732.pdf 650 Kb
pozvanka-na-seminar-6.-vyzva-irop.docx 71.6 Kb
zapis-vk-skoly.pdf 1171.2 Kb