Integrovaný regionální operační program

7. Výzva IROP/2021 - Rozvoj hromadné dopravy II

MAS Krajina srdce, jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Krajina srdce na období 2014 – 2020“, vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Krajina srdce – IROP – ROZVOJ HROMADNÉ DOPRAVY II"   -   VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP "53. výzva IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1"

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 6.4.2021 v 7:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30.6.2021 v 7:00 hod.

Alokace výzvy MAS (CZV): 4 735 294,97 Kč

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: min. 100 000 Kč CZV na projekt, maximální výše CZV na projekt 4 735 294,97 Kč

Text výzvy spolu s kritérii pro hodnocení projektu naleznete v přílohách níže.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
interni-postupy-mas-krajina-srdce-verze6-13-5-2020-finalni134355977.docx 98.8 Kb
mas-krajina-srdce-vyzva-c.-7.pdf 1204.5 Kb
p1-postup-pro-podani-zop-v-ms2014-53.-vyzva-clld801846226.doc 10191.9 Kb
specificka-pravidla-sc1-2-clld-53-v-1-4.pdf 1687.3 Kb
v07-pril-c-1-hodnotici-kriteria-fnap-doprava.docx 78.1 Kb
v07-pril-c-2-hodnotici-kriteria-vh-doprava.docx 71 Kb