Integrovaný regionální operační program

8. Výzva IROP/2021 - Investice do sociálních služeb

MAS KRAJINA SRDCE jako nositel strategie komunitně vedenéhomístního rozvoje „SCLLD pro území MAS KRAJINA SRDCE na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS KRAJINA SRDCE – IROP - INVESTICE DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“    -    VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 „SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 6.4.2021 v 7:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30.6.2021 v 7:00 hod.

Alokace výzvy MAS (CZV): 1 800 000,00 Kč

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: min. 200 000 Kč CZV na projekt, maximální výše CZV na projekt 1 800 000,00 Kč

Text výzvy spolu s kritérii pro hodnocení projektu naleznete v přílohách níže.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
8.-vyzva-irop-mas-krajina-srdce.pdf 1089.9 Kb
interni-postupy-mas-krajina-srdce-verze6-13-5-2020-finalni853257565.docx 98.8 Kb
p1-postup-pro-podani-v-ms-1.3.doc 9986.6 Kb
pril-c-1-vyzvy-irop-c-8-krit-hod-fnap-soc-sluzby.docx 70.4 Kb
pril-c-2-vyzvy-irop-c-8-krit-hod-vh-soc-sluzby.docx 66.3 Kb
specificka-pravidla-2-1-clld-v-1-3-final.pdf 2135.7 Kb