Operační program Zaměstnanost

7. Výzva OPZ 2019 Prorodinná opatření

MAS Krajina srdce vyhlásila 7. výzvu OPZ Prorodinná opatření, text výzvy a přílohy připojeny.


8. výzva OPZ 2019 Poskytování sociálních služeb

8. výzva MAS_KRAJINA SRDCE_OPZ 2019 Poskytování sociálních služeb a poradenství

Výzva řídícího orgánu na stránce:

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz


1. Výzva OPZ/2018 - Prorodinná opatření


2. Výzva OPZ/2018 - Sociální podnikání


3. Výzva OPZ/2018 - Poskytování sociálních služeb a poradenství


4. Výzva OPZ/2018 - Poskytování sociálních služeb a poradenství


5. Výzva OPZ/2019 - Prorodinná opatření


6. Výzva OPZ/2019 - Poskytování sociálních služeb a poradenství