Operační program Zaměstnanost

1. Výzva OPZ/2018 - Prorodinná opatření

Byla provedena modifikace výzvy. Výzva byla prodloužena do 16. 4. 2018 do 12:00 hod.

Číslo výzvy MAS

342/03_16_047/16_01_153

Název výzvy MAS

Prorodinná opatření MAS Krajina srdce

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

Datum vyhlášení výzvy MAS

26.02. 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

26.02.2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

26.02.2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

16.04.2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2021

 

Aktuální pravidla naleznete v elektronické podobě na webových stránkách www.esfcr.cz.

Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost : 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
 
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady: 
 
Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opz-prorod-vyzva-mas-krajina-srdce-oprava-20-02-2018.docx 220.2 Kb
priloha-c-1-opz-podpora-rodin-schvaleno-16-02-2018.docx 152 Kb
priloha-c.-2-eticky-kodex-opz.docx 89.6 Kb
priloha-c.-3-stanovy-mas-krajina-srdce.pdf 487.4 Kb
priloha-c.-4-jednaci-a-volebni-rad.pdf 230.8 Kb
priloha-c-5-opz-popis-podporovanych-aktivit-oprava-20-02-2018.docx 69.8 Kb
pokyny-k-vyplneni-zadosti-v-ms-2014-0.pdf 5396.8 Kb
pozvanka.pdf 567.1 Kb
seminar-prorodinna-opatreni-zprac.pptx 2548.2 Kb