Operační program Zaměstnanost

2. Výzva OPZ/2018 - Sociální podnikání

Číslo výzvy MAS

460/03_16_047/16_01_153

Název výzvy MAS

Sociální podnikání MAS Krajina srdce

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

Datum vyhlášení výzvy MAS

26. 03. 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

26. 03. 2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

26. 03. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

26. 06. 2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

24 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2021

 

 

Aktuální pravidla naleznete v elektronické podobě na webových stránkách www.esfcr.cz.

Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost : 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
 
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady: 
 
Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzvaopz-soc-pod-verze-21-3.docx 190.9 Kb
priloha-c.-1-opz-21-3.docx 156.2 Kb
priloha-c.-2-eticky-kodex-opz-0.docx 89.6 Kb
priloha-c.-3-stanovy-mas-krajina-srdce-0.pdf 487.4 Kb
priloha-c.-4-jednaci-a-volebni-rad-0.pdf 230.8 Kb
priloha-c.-5-podnikatelsky-plan.docx 106.8 Kb
priloha-c.-6-sada-rozpoznavacich-znaku-isp-21-3.doc 272.4 Kb
priloha-c.-7-sada-rozpoznavacich-znaku-esp-21-3.doc 284.7 Kb
priloha-c.-8-vyzvy-masopzsoc-pod-podpor-aktivity-20-3.docx 84.4 Kb
priloha-c.-9-cil-skup20-3.docx 25 Kb
priloha-c.-10-financni-plan.xlsx 46.3 Kb
pokyny-k-vyplneni-zadosti-v-ms-2014-0-0.pdf 5396.8 Kb
pozvanka.docx 60.6 Kb
seminar-socialni-podnikani-mas-ks-19-04-2018.pptx 2360.5 Kb