Operační program Zaměstnanost

3. Výzva OPZ/2018 - Poskytování sociálních služeb a poradenství

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Číslo výzvy MAS

648/03_16_047/16_01_153

Název výzvy MAS

Poskytování sociálních služeb a poradenství MAS Krajina srdce

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

Datum vyhlášení výzvy MAS

20.8.2018, 4:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

20.8.2018., 4:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

20.8.2018, 4:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31.10.2018, 12:00

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31.12.2022

 

 

Aktuální pravidla naleznete v elektronické podobě na webových stránkách www.esfcr.cz.

Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost : 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767

 
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady: 
 
Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-mas-k-predkladani-zadosti-o-podporu-opz-poskytovani-socialnich-sluzeb-a-poradenstvi.docx 172.5 Kb
priloha-c.-1-hodnoceni-a-vyber-projektu.docx 122.3 Kb
priloha-c.-2-eticky-kodex-opz209883317.docx 88.7 Kb
priloha-c.-3-stanovy-mas-krajina-srdce712591318.pdf 487.4 Kb
priloha-c.-4-jednaci-a-volebni-rad790083425.pdf 230.8 Kb
priloha-c.-5-vyrovnavaci-platba.doc 315.4 Kb
priloha-c.-6-udaje-o-socialni-sluzbe.xlsx 72.1 Kb
priloha-c.-7-pomucka-k-vyplneni-prilohy-c.6.doc 245.2 Kb
priloha-c.-8-prehled-cerpani-vyrovnavaci-platby.xlsx 28.2 Kb
priloha-c.-9-popis-podporovanych-aktivit.docx 238.9 Kb
priloha-c.-10-podporovane-cilove-skupiny.doc 75.8 Kb
pozvanka363355681.pdf 637.5 Kb
mas-ks-seminar-opz-soc-sluzby-prezent.pdf 898.5 Kb
mas-ks-seminar-socialni-ms2014.pptx 2501.2 Kb