Operační program Zaměstnanost

4. Výzva OPZ/2018 - Poskytování sociálních služeb a poradenství

Místní akční skupina Krajina srdce, z. s., IČ: 26663503 (dále také jen „MAS“)vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Identifikace výzvy ŘO

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvo

Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS

752/03_16_047/16_01_153

Název výzvy MAS

Poskytování sociálních služeb a poradenství MAS Krajina srdce II.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Časové nastavení

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

1 . 11. 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

1 . 11. 2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

1 . 11. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

1. 12. 2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-mas-opz-c-4-2-poskytovani-socialnich-sluzeb.docx 181 Kb
priloha-c.-1-hodnoceni-a-vyber-projektu682473710.docx 122.3 Kb
priloha-c.-2-eticky-kodex-opz648822449.docx 88.7 Kb
priloha-c.-3-stanovy-mas-krajina-srdce337777165.pdf 487.4 Kb
priloha-c.-4-jednaci-a-volebni-rad772066762.pdf 230.8 Kb
priloha-c.-5-vyrovnavaci-platba-jh.doc 315.4 Kb
priloha-c.-6-udaje-o-socialni-sluzbe611659929.xlsx 72.1 Kb
priloha-c.-7-pomucka-k-vyplneni-prilohy-c.-6-jh.doc 245.2 Kb
priloha-c.-8-prehled-cerpani-vyrovnavaci-platby165971001.xlsx 28.2 Kb
priloha-c.-9-popis-podporovanych-aktivit415677517.docx 239.4 Kb
priloha-c.-10-podporovane-cilove-skupiny336581551.doc 84 Kb