Operační program Zaměstnanost

5. Výzva OPZ/2019 - Prorodinná opatření

MAS Krajina srdce vyhlásila 5. výzvu v rámci OPZ - Prorodinná opatření.

Identifikace výzvy ŘO

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

 

Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS

966/03_16_047/CLLD_16_01_153

Název výzvy MAS

5. výzva OPZ - MAS Krajina srdce - Prorodinná opatření

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS

24. 04. 2019, 4:00 hodin

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

24. 04. 2019, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

24. 04. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31.05 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
5.-vyzva-opz-mas-krajina-srdce-prorodinna-opatreni.pdf 1395.1 Kb
priloha-c-1-informace-o-zpusobu-hodnoceni-a-vyberu-projektu-1.docx 152 Kb
priloha-c-2-eticky-kodex-opz.docx 89.6 Kb
priloha-c-3-stanovy-mas-krajina-srdce.pdf 487.4 Kb
priloha-c-4-jednaci-a-volebni-rad.pdf 230.8 Kb
priloha-c-5-popis-podporovanych-aktivit.docx 70.1 Kb
seminar-prorodinna-opatreni-2019.pptx 2550.8 Kb