Program rozvoje venkova

1. Výzva PRV/2018

Výzva I./2018 VÝZVA UKONČENA!!! Seznam přijatých Žádostí o dotaci naleznete níže.

UPOZORŇUJEME ŽADATELE NA NEGARANTOVANOU DOBU PROVOZU PORTÁLU FARMÁŘE (o víkendech a pracovních dnech od 18-8hod)!!! V tuto dobu nemusí být PF plně fukční!

Přílohy Soulad se SCLLD a Prohlášení o podpoře projektu místními subjekty předkládejte v originále a přímo na MAS!

 

Zde naleznete dokumenty, postupy a přílohy potřebné ke správnému podání Žádosti o dotaci.

Odkaz na pravidla Publicity:

https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla

Odkaz na posuzování Finančního zdraví:

https://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi#

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek:

https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-i.-prv-2018.doc 854 Kb
pravidla-19.2.1-2018683400416.pdf 2047.2 Kb
fiche-1-zemedelske-podnikani.pdf 1381 Kb
fiche-2-zpracovani-zemedelskych-komodit.pdf 1387.9 Kb
fiche-3-lesni-infrastruktura.pdf 1381.6 Kb
fiche-4-nezemedelske-podnikani.pdf 1387.7 Kb
fiche-5-agroturistika.pdf 1387.8 Kb
fiche-6-lesni-relax.pdf 1383.4 Kb
fiche-7-distribuce-mistni-produkce.pdf 1386.5 Kb
mapa-mas-krajina-srdce.png 888.6 Kb
interni-postupy-prv.docx 133.2 Kb
cestne-prohlaseni-de-minimis.doc 68.1 Kb
informace-pro-zadatele-o-pristup-do-portalu-farmare-szif-eagri.pdf 503.5 Kb
instrukce-pro-vyplneni-prilohy-c.5-prohlaseni-o-zarazeni-podniku-do-kategorie-msp.pdf 924.9 Kb
mas-vyzva-1-zadost-o-pristup-do-portalu-farmare.pdf 64.4 Kb
partnerska-smlouva-vzor.docx 14.3 Kb
pocet-obyvatel-obci-na-uzemi-mas-krajina-srdce.docx 15.8 Kb
postup-pro-vygenerovani-a-zaslani-zadosti-o-dotaci-pres-portal-farmare.pdf 1521.4 Kb
postup-pro-vygenerovani-formulare-zod-predani-na-mas-a-naslednou-registraci-na-ro-szif.pdf 500.8 Kb
potvrzeni-o-umisteni-objektu-venkovske-turistiky.docx 11.8 Kb
pozvanka-na-seminar.docx 247 Kb
pravidla-19.2.1-2018.pdf 2047.2 Kb
prezentace-seminar-pro-zadatele-prv-podani-zod.pptx 3185.3 Kb
prezentace-seminar-pro-zadatele-prv.pptx 366.2 Kb
priloha-c-5-prohlaseni-o-zarazeni-podniku-do-kategorie-msp.pdf 181.2 Kb
prohlaseni-o-podpore-projektu-mistnimi-subjekty-obec.docx 13.8 Kb
prohlaseni-o-podpore-projektu-mistnimi-subjekty-obyvatele.docx 12 Kb
prohlaseni-o-podpore-projektu-mistnimi-subjekty-organizace.docx 11.1 Kb
prehled-fichi.xlsx 12.9 Kb
priloha-a-k-priloze-prohlaseni-vypocet-pro-partnersky-nebo-propojeny-podnik.docx 20.8 Kb
priloha-b-k-priloze-prohlaseni-vypocet-pro-partnersky-nebo-propojeny-podnik.docx 22.6 Kb
prilohy.xlsx 15.9 Kb
soulad-se-specifickymi-cili-sclld.docx 11.3 Kb
stanovisko-mzp-k-poskytnuti-dotace-z-programu-rozvoje-venkova-f1-budovani-pastevnich-arealu-0.docx 14.2 Kb
stanovisko-mzp-k-poskytnuti-dotace-z-programu-rozvoje-venkova-f1-chov-vodni-drubeze-0.docx 17.3 Kb
stanovisko-mzp-k-poskytnuti-dotace-z-programu-rozvoje-venkova-f3-vystavba-a-rekonstrukce-lesnich-cest-vcetne-souvisejicich-objektu-0.docx 20.4 Kb
strategicke-cile-specificke-cile-a-opatreni.docx 77.7 Kb
vyjadreni-ustavu-pro-hospodarskou-upravu-lesu-k-projektu-vystavby-nebo-rekonstrukce-lesni-cesty.docx 13.1 Kb
zjednoduseny-postup-pro-dolozeni-aktualizovaneho-formulare-zadosti-o-dotaci-a-priloh-k-vyberovym-zadavacim-rizenim-pres-portal-farmare-v-operaci-19.2.1..pdf 1951 Kb
seznam-prijatych-zadosti-vyzva-1-2018-prv.xlsx 11.5 Kb
zapis-ze-zasedani-vk-vyzva-1-2018-prv.pdf 1518.7 Kb
zapis-programovy-vybor-1.vyzva-prv.doc 78.3 Kb
pruzkum-cenovych-nabidek-vzor689724670.docx 14 Kb