Aktuality
ikona článku

REŽIJNÍ VÝDAJE MAS

Registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/00001480
Cílem projektu je administrativní zajištění úspěšné realizace SCLLD na území MAS Krajina srdce.


ikona článku

MAS Krajina srdce zve studenty na Slovensko přes program ERASMUS+ !

ERASMUS+ Program a MAS Krajina srdce nabízí možnost účasti na Projektu mobility osob / Mládež - pobytu mládeže na Slovensku (Jasenská dolina).


ikona článku

Setkání se starosty 29.6.2020


ikona článku

Pozvánka na seminář pro žadatele do VIII. Výzvy Programu rozvoje venkova


ikona článku

Pozvánka na seminář pro žadatele a příjemce - 6. výzva IROP

6. Výzva k předkládání Žádostí o podporu: „MAS Krajina srdce – IROP – MODERNIZACE VYBAVENÍ A REKONSTUKCE ŠKOL“


Na Voticku působí sociální koordinátor

Mikroregion Voticko využil možnost získání dotace z Evropské unie v rámci 6. výzvy Místní akční skupiny MAS Krajina srdce - Poskytování sociálních služeb a poradenství a výzvy č. 047OPZ) na projekt Sociální práce na území Mikroregionu Voticko. Od 1. května 2019 působí na Mikroregionu Voticko koordinátor sociální práce, Bc. Jan Počepický.


ikona článku

MAS Krajina srdce žádá občany o spolupráci při dotazníkovém šetření

Prosba o spolupráci při dotazníkovém šetření, které mapuje potřeby občanů ve vztahu k sociálním službám na území

MAS Krajina srdce.


ikona článku

6. výzva IROP byla dnes vyhlášena!

6. výzva MAS Krajina srdce-IROP-MODERNIZACE VYBAVENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL


ikona článku

Modifikace č. 2 u výzvy IROP č. 4 Rozvoj hromadné dopravy

MAS Krajina srdce oznamuje modifikaci č. 2 u 4.výzvy IROP (Rozvoj hromadné dopravy)


ikona článku

Výzva VIII./2020 PRV MAS Krajina srdce, z.s.

Termín příjmu Žádostí o dotaci na MAS: 16.6.2020 - 30.6.2020

Termíny Výzvy

Vyhlášení Výzvy: 20.3.2020

Termín příjmu Žádostí o dotaci na MAS: 16.6.2020 - 30.6.2020

Finální datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF: 31.8.2020Další informace na https://www.maskrajinasrdce.cz/vyzvy/program-rozvoje-venkova/8-vyzva-prv-2020.html


ikona článku

Semináře pro žadatele o podporu z IROP

MAS Krajina srdce Vás srdečně zve na semináře pro žadatele a příjemce o podporu z IROP - 4. výzva (Rozvoj hromadné dopravy) a 5. výzva (Investice do sociálních služeb). Oba semináře se konají dne 5.3.2020. Přesný čas a další podrobnosti naleznete v pozvánkách, viz příloha tohoto článku. Prosíme o nahlášení Vaší účasti do 28.2.2020 na emailu info@maskrajinasrdce.cz.


ikona článku

Modifikace 4. a 5. výzvy IROP

MAS Krajina srdce oznamuje modifikaci 4. výzvy IROP (Rozvoj hromadné dopravy) a 5. výzvy IROP (Investice do sociálních služeb). Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ byl u obou výzev posunut z 29. 2. 2020 na 30. 4. 2020 (7:00 hod.).


ikona článku

Nově vyhlášené výzvy IROP

4. výzva (rozvoj hromadné dopravy) a 5. výzva (Investice do sociálních služeb) byly vyhlášeny!


ikona článku

PF 2020


Prodloužení 8. Výzvy OPZ s navýšením alokace


ikona článku

Další úspěšná výměna mládeže z programu ERASMUS+

V termínu od 12. do 19. května 2019 proběhla výměna mládeže v rámci projektu "Aktivizuj se na venkově", který byl podpořen z programu ERASMUS + a MAS Krajina srdce u toho opět nemohla chybět!


ikona článku

Účast MAS Krajina srdce na mezinárodním fóru pro rozvoj venkova v srbském městě Zlatibor

MAS Krajina srdce se spolu s MAS Třeboňsko zúčastnila mezinárodního fóra pro rozvoj venkova v Srbsku, konkrétně ve městě Zlatibor. Akce proběhla v termínu 10. – 12. září 2019 se soustředěním na rozvoj venkova pro mladé lidi.


ikona článku

Příjem projektů do 5. Výzvy Programu rozvoje venkova byl zahájen!

Příjem projektů do 5. Výzvy Programu rozvoje venkova byl zahájen!


ikona článku

Nová možnost podpory v PRV2014+: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Dne 4. 3. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014-2020, pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).


ikona článku

Pozvánka na seminář pro žadatele do V. Výzvy Programu rozvoje venkova

MAS Krajina srdce, z. s. si Vás tímto dovoluje pozvat na seminář pro žadatele o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova


ikona článku

MAS Krajina srdce podpořila zaměstnanost v regionu!

MAS Krajina srdce představuje podpořené příměstské tábory!


ikona článku

MAS Krajina srdce plánuje vyhlášení další VÝZVY Programu rozvoje venkova!

Termín příjmu Žádostí o dotaci na MAS: 24. 6. 2019 - 12. 7. 2019


ikona článku

Podpořené projekty z 1. a 2. Výzvy IROP

MAS Krajina srdce představuje projekty, které prošly hodnocením orgány MAS – doporučené k podpoře:


Byla vyhlášena 3. výzva v rámci IROP

Byla vyhlášena 3. výzva v rámci IROP - Investice do sociálních služeb


ikona článku

Poslední volná místa na LETNÍ TÁBOR s výukou angličtiny

Ještě nemáte vybraný letní tábor pro své děti? Všude už je plno? Nezoufejte!


Blíží se uzavření 2 výzev OPZ: "Prorodinná opatření" a "Podpora sociálních služeb"


3. výzva IROP

Avizujeme otevření 3. výzvy IROP: Investice do sociálních služeb.


Harmonogram výzev OPZ a IROP


Seminář k 5. výzvě OPZ - prorodinná opatření a k 6. výzvě OPZ - Poskytování sociálních služeb a poradenství


ikona článku

Výzva III./2019 PRV

Seznam přijatých žádostí o dotaci ve III. Výzvě/2019 Programu rozvoje venkova


ikona článku

Pozvánka na seminář pro žadatele ve 3. Výzvě Programu rozvoje venkova

MAS Krajina srdce, z. s. si Vás tímto dovoluje pozvat na seminář pro žadatele o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova


ikona článku

Letní tábor s angličtinou 2019

Ani letos nebudou děti ochuzeny o letní tábor s angličtinou, který se uskuteční ve dnech od 11. 8. do 18. 8. 2019 na Blatnicích.


1. výzva MAS Krajina srdce - IROP - Modernizace vybavení a rekonstrukce škol


Výzva III./2019 PRV MAS Krajina srdce, z.s.

Termín příjmu Žádostí o dotaci na MAS: 31.1.2019 - 28.2.2019


ikona článku

Výzva III./2019 PRV

Vážení potenciální žadatelé, v současnosti MAS Krajina srdce, z.s. připravuje III. Výzvu z Programu rozvoje venkova. Vyhlášena by měla být cca v polovině ledna 2019.


Výzva č. 4 OPZ - Operační program Zaměstnanost


ikona článku

Vydejte se na týdenní pobyt v Polsku přes program ERASMUS+

ERASMUS+ Program a MAS Krajina srdce, z. s. nabízejí možnost účasti na Projektu mobility osob / Mládež - pobytu mládeže v Polsku.


ikona článku

Výsledky hodnocení Programového výboru výzva č. 1 OPZ


ikona článku

Pozvánka na seminář ke 3. výzvě OPZ

Srdečně Vás zveme na seminář ke 3. výzvě OPZ na Poskytování sociálních služeb a poradenství.


ikona článku

JIHOČESKÁ KUCHTIČKA, ANEB VAŘÍME ZDRAVĚ A REGIONÁLNĚ - VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO ŠKOLNÍ JÍDELNY

Jihočeský kraj chce podpořit zájem o regionální potraviny už u dětí. Proto připravil ve spolupráci s místními akčními skupinami soutěž pro školní jídelny s názvem Jihočeská kuchtička.


ikona článku

Seznam vybraných a nevybraných projektů Výzvy II./2018 PRV


ikona článku

Fotografie letní tábor 2018


ikona článku

Výzva č. 3 OPZ


ikona článku

Výzva II./2018 PRV


ikona článku

Výzva II./2018 PRV


ikona článku

Členská schůze MAS Krajina srdce, z.s., Jistebnice 25.6.2018


ikona článku

Výzva II/2018 PRV


ikona článku

Živá kronika Pojbuky - 2. beseda


ikona článku

Členská schůze MAS Krajina srdce, z.s.


ikona článku

Živá kronika Pojbuky - 1. beseda


ikona článku

Výsledky věcného hodnocení 1. výzvy OPZ


ikona článku

SEMINÁŘ "KRAJINA NÁS SPOJUJE"

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na unikátní seminář, který spojuje jak nejnovější teoretické poznatky o stavu krajiny a klimatu, tak praktické dopady na hospodaření a potřebné zásahy v krajině. Během semináře se dozvíte nejen o tom, jak vysazovat vhodnou zeleň, ale také kde sázet vzhledem k vlastnickým vztahům a zač - přehled dotačních titulů.


ikona článku

Seznam podpořených projektů ve Výzvě 1/2018 PRV


ikona článku

Seznam přijatých žádostí 1. výzva OPZ

Prorodinná opatření


ikona článku

Prodloužení 1. Výzvy OPZ


ikona článku

Aktualizace Pravidel 19.2.1 PRV a Příručky pro zadávání veřejných zakázek PRV


ikona článku

Pozvánka na seminář 2 Výzvy OPZ


ikona článku

2. výzva OPZ


ikona článku

Seznam přijatých Žádostí o dotaci - Výzva 1/2018 PRV


ikona článku

Pozvánka na seminář OPZ


ikona článku

1. výzva OPZ


Letní tábor 2018


ikona článku

Podklady a pravidla pro poskytnutí podpory v rámci PRV


ikona článku

Výzva 1 PRV


ikona článku

Přehled dotačních titulů administrovaných MAS Krajina srdce, z.s.

STRUČNÝ PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ,

KTERÉ ADMINISTRUJE MAS KRAJINA SRDCE


ikona článku

Napsali o nás....

http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/mas-krajina-srdce-rozdeli-desitky...


ikona článku

Seminář pro provozovatele agroturistiky a venkovské turistiky na téma „Propagace agroturistiky a venkovské turistiky s využitím moderních médií“


ikona článku

MAS Krajina srdce, z.s. bude opět rozdávat peníze!


ikona článku

MŠMT zveřejnilo soutěž pro žáky mateřských a základních škol


Členská schůze MAS Krajina srdce, z.s. 7.12.2017 Chotoviny


ikona článku

Dotace zaměřené na udržitelnou městskou dopravu a mobilitu

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vypsali novou výzvu č. 13/2016: k příjmu žádostí o dotaci z Národního programu Životní prostředí zaměřenou na udržitelnou městskou dopravu a mobilitu.


ikona článku

Navazování spolupráce se slovinskými MASikona článku

SCLLD konečně schválena!

Nyní můžeme začít připravovat a vyhlašovat výzvy, a tím pomoct rozvíjet naše území.


Seminář „AGROTURISTIKA V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH“

Agentura ZERA, si Vás dovoluje pozvat na semináře spojené s exkurzí v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov „AGROTURISTIKA V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH“


ikona článku

Harmonogramy výzev pro rok 2017


ikona článku

LETNÍ TÁBOR 2017

Již můžete zasílat přihlášky!


ikona článku

MŠMT Spolupráce


ikona článku

Info školám

MAS Krajina srdce, z. s. nabízí pomoc školám s podáním šablon pro MŠ i ZŠ do ISKP+ - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.


ikona článku

Nové prostory pro mobiliář

Od nové sezóny 2017 se mobiliář půjčuje v obci Pohnání. Novým správce je pan starosta Zbyněk Jirota (tel. číslo +420 724 161 854), který Vám mobiliář vydá a následně přijme zpět.


ikona článku

Naked villages (Nahá vesnice)

Projekt umožňuje obcím a malým městům svépomocnou rekultivaci dílčích částí veřejných prostor, a to za využití minimálních finančních prostředků. Dokument v příloze obsahuje podrobnější popis projektu.


ikona článku

Semináře Zahájení činnosti mladého zemědělce


ikona článku

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem


ikona článku

OZNÁMENÍ ZMĚNY SÍDLA A PROVOZOVNY MAS

Nová adresa, kde nás najdete, je Vančurova 1946, 390 01 Tábor (pod hotelem Palcát).


ikona článku

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově


ikona článku

Seminář - Dotační příležitosti se zaměřením na aktuální výzvy Operačního programu Zaměstnanost


ikona článku

ČESKO-SLOVINSKÁ KONFERENCE

Akce se zúčastnilo 30 zástupců českých MAS (z celkového počtu 14 MAS) a 33 zástupců slovinských MAS (z celkového počtu 17 MAS). Seznam všech registrovaných účastníků včetně jejich kontaktů ze Slovinska najdete ZDE a z Česka ZDE


ikona článku

3.kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Vážení zemědělci, zpracovatelé, vlastníci lesů, vážení potencionální žadatelé,

rádi bychom vám připomněli, že od 11.10.2016 přijímáme žádosti 3. kola příjmu projektových opatření pro následující operace:


ikona článku

ČESKO-SLOVINSKÁ KONFERENCE

Česko-Slovinská konference proběhne 13. října 2016 od 10 hodin na Monínci.


ikona článku

Seminář - Dotace pro zemědělce, lesní provozy a zahradnictví

TERMÍNY:

6. září 2016 od 9:00 do 11:00 hod, Golf Hotel Austerlitz Slavkov u Brna

14. září 2016 od 9:00 do 11:00 hod, VOŠ a SZeŠ Tábor

Zajímá Vás, zda existuje dotační příležitost pro Váš investiční záměr? | Je na čase renovovat stáje, sklady nebo prostory pro zpracování zemědělských produktů? | Dosluhují Vám stroje nebo hodláte rozšířit technické vybavení Vašeho podniku? | Chcete si otevřít prodejnu

se zemědělskými produkty? | Plánujete modernizovat výrobní linku? | Uvažujete o přepravě Vašich produktů v chladícím autě? |

Potřebuje Vaše zahradnictví investici do staveb pro pěstování rostlin nebo do strojů? | Zvažujete pořídit techniku do lesa? |

Potřebujete stroje nebo technologie do lesní školky?Pak právě pro Vás je určen tento seminář!Na seminář je nutné se přihlásit, kapacita je omezena.REGISTRACE

zde je odkaz na registrační formulář

e-mail | hunova@valfia.cz

telefon | +420 775 979 346Od 11:00 budou probíhat individuální konzultace k Vašim plánovaným nebo probíhajícím projektům. Zájem o individuální konzultaci prosím sdělte při přihlášení. Počet konzultací je omezen.POŘÁDAJÍ

Agentura ValFia, s.r.o. | www.valfia.cz

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor | www.szestabor.cz

Přátelé botanické zahrady Tábor, z. s.


ikona článku

Výzvy pro období 2014 -2020

Vážení přátelé, starostky, starostové, naši členové....


ikona článku

Nově otevřený penzion v Hrnčířích


ikona článku

Divadelní představení MOSIEUR HAMED

Ochotnický spolek Blaník Načeradec uvádí komedii na motivy hry Monsieur Amédée ALAINA REYNAUD - FOURTONA MONSIEUR HAMED.

Kdy: 15.7.2016 ve 20:30 hod

Kde: KD Vilice

Vstupné: 89,-


ikona článku

LETNÍ KINO BĚLEČ

Program letního kina v Bělči.


Výzva grantu " Jihočeský podnikatelský voucher"


ikona článku

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo seznam předložených žádostí do výzvy CLLD_15_001

25.05.2016 v souladu s usnesením Národní stálé konference č. 9/2016 zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj seznam předložených žádostí do výzvy CLLD_15_001.
V rámci Výzvy k předkládání žádosti o podporu strategie CLLD vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj na období 1. 8. 2015 – 31. 3. 2016 bylo podáno a MMR zaregistrováno 165 strategií CLLD.

Seznam žádostí o podporu strategie CLLD registrovaných na MMR ke dni 31. 3. 2016 naleznete na:http://www.dotaceeu.cz/getmedia/f43f7da4-9c40-4bda-8d03-bf58c254b894/Zad...


ikona článku

Divadelní představení OHEŇ NA HOŘE

Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí Vás zve na nadějkovskou Farskou zahradu na divadelní předstvení OHEŇ NA HOŘE v podání souboru Cylindr z pražské Kampy. Akce proběhne v neděli 12. 6. 2016 od 16hod. V případě srážek je akce přesunuta pod střechu.


Pozvánka na Členskou schůzi

Srdečně Vás zveme na Členskou schůzi, která se koná 7. 6. 2016 od 16:00.


ikona článku

Májový koncert

Obec Střezimíř Vás zve na Májový koncert, který se uskuteční v neděli 22. května od 18 hodin


ikona článku

Setkání pamětníků obcí Dolních Hořic

Srdečně zveme obyvatele a přátele obcí Dolních Hořic na setkání pamětníků pořádaných v rámci projektu Živá kronika.

První setkání proběhnou:
Mašovice 10. 5. 2016 od 17:30 (pro obyvatele Mašovic a Chotčin) v hasičárně
Dolní Hořice 12. 5. 2016 od 17:30 (pro obyvatele Dolních Hořic a Horních Hořic, Lejčkova, Kladrub) OÚ Dolní Hořice
Pořín 17. 5. 2016 od 17:30 (pro obyvatele Pořína, Radostovic a Nových Dvorů) v knihovně
Hartvíkov 24. 5. 2016 od 17:30 (pro obyvatele Prasetína, Oblajovic a Hartvíkova) v klubovně

Na toto setkání přineste prosím vaše staré rodinné fotografie, negativy, pohlednice, písemnosti, dopisy z válek, staré výuční listy, vysvědčení atd., které Vám po naskenování hned vrátíme.

Druhá setkání proběhnou:
Mašovice 31. 5. 2016 od 17:30 (pro obyvatele Mašovic a Chotčin) v hasičárně
Dolní Hořice 2. 6. 2016 od 17:30 (pro obyvatele Dolních Hořic a Horních Hořic, Lejčkova a Kladrub) OÚ Dolní Hořice
Pořín 9. 6. 2016 od 17:30 (pro obyvatele Pořína, Radostovic a Nových Dvorů) v knihovně
Hartvíkov 14. 6. 2016 od 17:30 (pro obyvatele Prasetína, Oblajovic a Hartvíkova) v klubovně

Během tohoto setkání si budeme vše promítat a Vy nám pomůžete určit, kdo je na fotografiích, kdy a kde byly fotografie pořízeny, apod.


Setkání pamětníků v Pohnání

Srdečně zveme obyvatele a přátele obce Pohnání na setkání pamětníků pořádaných v rámci projektu Živá kronika.

První setkání proběhne 26. 5. od 17:30.
Na toto setkání přineste prosím vaše staré rodinné fotografie, negativy, pohlednice, písemnosti, dopisy z válek, staré výuční listy, vysvědčení atd., které Vám po naskenování hned vrátíme.

Druhé setkání proběhne 16. 6. 2016 od 17:30.
Během tohoto setkání si budeme vše promítat a Vy nám pomůžete určit, kdo je na fotografiích, kdy a kde byly fotografie pořízeny, apod.


ikona článku

Dotace přímo od SZIF

dovolujeme si Vás informovat, že byla vyhlášena výzva pro příjem žádosti z Ministerstva zemědělství - program rozvoje venkova 2014-2020.
2.kolo - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů - neproduktivní investice v lesích.


ikona článku

EX-POST HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2007-2013

V souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předložit do 31. 12. 2016 Evropské komisi ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova 2007-2013, probíhá v současné době dotazníkové šetření a telefonický průzkum ke sběru dat u žadatelů o dotaci / příjemců dotace. V rámci programového období 2007-2013 bylo díky podporám Programu rozvoje venkova vyplaceno téměř 100 mld. Kč na investiční i plošná opatření. Ke zhodnocení efektu vynaložených prostředků, dopadu, účelnosti a účinnosti podpor slouží jako neoddělitelný krok implementace ex- post hodnocení. Hodnocení musí provádět odborníci funkčně nezávislí na Řídícím orgánu. Na základě výběrového řízení byly pro zpracování ex post hodnocení vybrány společnosti Ekotoxa – IREAS. Vybraní žadatelé budou osloveni prostřednictvím e-mailu, jehož součástí je i pověřující dopis ředitele odboru Řídící orgán PRV, Ing. Josefa Tabery, případně v rámci telefonického hovoru. Upozorňujeme, že povinnost žadatele/příjemce dotace poskytovat veškerou součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu trvání závazku, vyplývá z kapitoly 4., bodu f) obecných podmínek Pravidel. Děkujeme Vám za Vaši ochotu spolupracovat se zpracovatelem!


ikona článku

Zpráva pro příznivce cyklistiky


ikona článku

MAS Krajina srdce požádala MMR o schválení strategie

Žádost o schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje nazvané „Otevíráme okna a dveře…“ podala v závěru měsíce března MAS Krajina srdce na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Cílem strategie je získat dotační prostředky pro realizaci podnikatelských záměrů a projektů neziskových organizací a obcí, které napomohou naplnění strategických cílů vytyčených ke zlepšení podmínek života obyvatel v obcích z Táborska zapojených do území místní akční skupiny (MAS).


ikona článku

Zájezd Lužná u Rakovníka Beroun


ikona článku

Integrovaná strategie území MAS Krajina srdce 2014-2020


ikona článku

Seminář k dotačnímu titulu


6. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů.


ikona článku

Podporované aktivity MAS Krajina srdce v letech 2016 - 2023 + otázky a odpovědi na některé otázky

MAS Krajina srdce bude v letech 2016-2023 podporovat tyto aktivity:


ikona článku

Kulinářský ples

Tímto Vás srdečně zveme na již IV. Kulinářský ples, který se koná 13. 2. 2016 v Sudoměřicích u Tábora.
Lístky od ledna v předprodeji v kanceláři MAS Krajina srdce.
Všichni jste srdečně zváni :) !
Těšíme se na Vás! :)
Vaši MASáci! :)


ikona článku

Tvořivá dílnička

Tvořivá dilnička

s paní Slunečkovou

Vás zvou každý pátek od 17.00hod a v době vánočního adventu vždy v sobotu a neděli

Sudoměřice u Tábora


ikona článku

PF 2016

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků! Vaši MASáci :)


ikona článku

Pozvánka na setkání


Pozvánka na setkání
11. 12. 2015 - 12:08
Tímto bychom Vás chtěli pozvat na 1. setkání podnikatelů v cestovním ruchu a zástupců turistických cílů, které se bude konat v pátek 22. ledna 2016 od 14 hodin v Hotelu Gold v Chotovinách.


ikona článku

Vánoce

Už se připravujeme na Vánoční čas :) Vaši MASáci :)


ikona článku

14. listopadu proběhl již 3. řočník Vilického jablkobraní


ikona článku

MAS Krajina srdce se připravuje realizaci strategie území

Dotace ve výši cca 50 milionů korun bude MAS Krajina srdce, z.s. se sídlem v Mladé Vožici přidělovat na realizaci projektů od poloviny příštího roku do roku 2023. Finanční prostředky pocházejí jednak z Programu rozvoje venkova, který vyhlašuje Ministerstvo zemědělství a jednak z Integrovaného regionálního operačního programu, který vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Projekty budou realizovány na základě zjištěných potřeb území, jak jsou uvedeny a jejich řešení navrženo v komunitním způsobem připravené strategii území MAS Krajina srdce pro léta 2014 – 2020 nazvané „Otevíráme okna a dveře…“. Nejnovější verzi strategie naleznete na adrese: https://www.maskrajinasrdce.cz/cs/integrovana-strategie-uzemi-2014-2020-priprava/verejne-pripominkovani-strategie


ikona článku

Politik, novinář a spisovatel Jan Herben se dočkal biografie

Politik, novinář a spisovatel Jan Herben se dočkal biografie VOTICE V úterý 24. listopadu v podvečer pokřtí Jana Špačková svou novou knihu, věnovanou politikovi, novináři a spisovateli Janu Herbenovi.


ikona článku

MAS Krajina srdce podpoří podnikatelské aktivity

Podnikatelské projekty, stejně jako v minulém programovém období, podpoří v obcích zapojených do svého území MAS Krajina srdce. Bude se jednat zejména o takové projekty, které budou v souladu se strategií komunitně vedeného rozvoje, kterou ve spolupráci s aktivními obyvateli svého území zpracovala místní akční skupina. Strategický dokument nese název „Otevíráme okna a dveře…“ a jeho aktuální verzi naleznete na www.maskrajinasrdce.cz. O jaké typy projektů se bude jednat a kdo může o dotační podporu žádat, vám vysvětlíme v následujícím textu.


ikona článku

3. Vilické jablkobraní

MAS Krajina srdce, z.s. se sdružením Mirabelka, o.s. a obcí Vilice Vás zvou na již 3. ročník akce, která se celá točí kolem ovoce a hlavně ovocných závinů„štrúdlů“!


ikona článku

Obnovení Farmářského prodeje ze dvora a kurzy pro všechny věkové katgorie!

Od 20. 11. 2015 obnovujeme již tradiční Farmářský prodej ze dvora. Venkovská tržnice pro Vás bude otevřena každý pátek od 8 hodin. Nabízíme: mošty, křížaly, čerstvá domácí vejce, různé dekorace a šperky, publikace... Připravena bude i zábava pro děti. Dále pro Vás připravujeme pravděpodobně od měsíce prosince různé kurzy jako kurzy angličtiny pro začátečníky a pokročilé, kurz francouzštiny pro začátečníky, kurz počítačové gramotnosti pro začátečníky, řemeslné kurzy jako výroba korálků z fima, výroba wrap náramků, háčkování, patinování. Přijďte nás navštívit, budeme se na Vás těšit!


ikona článku

Chotovinský podzimní trh

Zveme Vás na CHOTOVINSKÝ PODZIMNÍ TRH, který se koná 17. - 18. října 2015 v Chotovinách. Budeme pro Vás mít čerstvé mošty, křížaly, pohádkové knížky pro děti, kroniky různých obcí, pohledy atd. Pro děti bude připraven skákací hrad. V neděli si můžete přinést vlastní jablka, které Vám druhově pomůže určit pomolog. Těšíme se na Vás. Vaši MASáci


ikona článku

Den zemědělců, potravinářů a venkova okresu Tábor

Školní statek Měšice 3. 10. 2015


ikona článku

Den otevřených očí


ikona článku

Moštování - Mirabelka

...začíná sezona moštování.


ikona článku

Pozvánka na exkurzi 11. 10. 2015


ikona článku

Prezentace seminář 1. kolo PRV


ikona článku

Prezentace ze semináře 28. srpna 2015 v Českých Budějovicích

Seminář Spolku pro obnovu venkova ČR, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství se uskutečnil v rámci doprovodného programu výstavy Země živitelka 2015 pod názvem Podpora rozvoje venkova v ČR navštívilo více jak 100 zástupců odborné veřejnosti.


ikona článku

Závěr prázdnin patřil jako již každoročně prezentaci venkova na prestižních agrosalonech Agrokomplex a Země živitelka

Největší zemědělská a potravinářská výstava na Slovensku Agrokomplex 2015 společně s dalšími tematickými výstavami a akcemi se odehrála od 20. do 23. srpna. Vysoká návštěvnost přes 100 000 lidí a všeobecná spokojenost více jak 560 vystavovatelů potvrdila prestiž této slovenské výstav


ikona článku

Farmářské slavnosti v Národním zemědělském muzeu


ikona článku

Kulturní odpoledne s MAS Krajinou srdce

Kulturní odpoledne s MAS Krajinou srdcepátek 25. 9. 2015

KD Pohnání

začátek programu 17:00 hod.

promítání filmu Živá kronika

výstava dobových fotografií

výstava obrázků z výtvarných workshopů

výtvarná dílna pro děti

skákací hrad

Na akci Vás srdečně zve

obec Pohnání a MAS Krajina srdce, z.s.


ikona článku

Barokní dvůr Borotín

Barokní dvůr v Borotíně.

Poplužní dvůr u Starého zámku v Borotíně stojí od nepaměti. Tedy od nepaměti, pravděpodobně od 13. století, jak ukázal poslední archeologický průzkum. Sloužil nepřetržitě přes husitské války, v dobách předbělohorských i pobělohorských, ustál i nájezd císařských vojsk, na rozdíl od hradu, přežil i období komunismu, ale nepřežil nástup novodobého kapitalismu přinášejícího vandalství a nájezdy zlodějů vazných trámů. Býval by ve své barokní podobě stál dodnes, nebýt jedné malé chvíle, kdy tu byly vyřezány téměř všechny vazné ručně tesané trámy na většině budov statku. Tehdy došel úhony největší. Střechy se provalily a vzaly s sebou i kusy zdí. Zůstaly tu obnažené barokní štíty, se kterými si pohrával déšť a vítr.


ikona článku

Dožínky na statku v Borotíně

Osvětová beseda a občanské sdružení „Barokní dvůr Borotín“ Vás zvou na

DOŽÍNKY NA STATKU


ikona článku

Zahrada plná kultury v Nadějkově


ikona článku

Domov pro koně

Když pojedete ze Slapska směrem na Neustupov, a na první křižovatce se dáte doleva, dostanete se po 1 km do vesničky Leština. Tam v láskyplné péči tráví svůj život na odpočinku koně, kteří už neslouží lidem, ale lidé slouží jim. Patricie Pitříková se svým životním partnerem Pavlem Malypetrem se tu stará momentálně o 27 koní. Koně tu jsou všude, na příjezdové cestě, na dvoře, na pastvinách, v obrovské konírně, ve stodole. Přijdou vás pozdravit, nechají se pohladit a zase si jdou po svém. Pokojní, spokojení, šťastní, že našli svůj domov, kde už po nich nikdo nepožaduje žádné výkony, a kde mohou v klidu dožít svůj mnohdy těžký život. Najdete tu koně, kteří ještě nedávno běhali třeba Velkou pardubickou. Je tu Tiumen, Silver Regent nebo Retriever, na kterých vyhrával závody světoznámý žokej Josef Váňa. Kromě dalších dostihových koní jsou tu i koně tažní a parkuroví. Mnozí pouze ustájeni, když ještě své majitele mají, jiní majiteli odloženi a přijati do nové rodiny.


ikona článku

Slapecký triatlon o putovní Kovářku 22.8. od 13:00

Milí přátelé,
pomalu se blíží 3. ročník triatlonu.
Uvolnili jsme podmínky startu v "rodinné štafetě" (stačí 1 žena) - může se zúčastnit třeba trojice kamarádů.
Závod je doplněn soutěžemi a hrami pro děti o dorty a perníkové medaile.
Podrobnosti jsou na stránce:
http://www.ospolanka.cz/zavody/triatlon-2015/
Fotky z minulého ročníku:
http://www.ospolanka.cz/fotky/slapecky-triatlon-2014
Uvítáme také pomocníky - organizátory a také fotoreportéry...


ikona článku

NÁSTUP NA LETNÍ TÁBOR 2015


ikona článku

Pouť v Pojbukách


ikona článku

Zelené apartmány ve staré kotelně

Zdá se vám to přitažené za vlasy? Ale kdepak, dnes už byste starou kotelnu v prostorách bývalého zahradnictví v Mladé Vožici těžko hledali. Místo ní tu manželé Miroslav a Helena Dlouhých postavili ubytovací zařízení. Byl to také jeden z projektů, který podpořila MAS Krajina srdce.


ikona článku

Pneuservis Prčice

Farma Prčice je klasická zemědělská společnost, která už od roku 1992 hospodaří na zhruba 900 ha půdy. Zabývá se rostlinnou výrobou, ale za dobu své existence na farmě vyzkoušeli ledacos.


ikona článku

Vyšly nové toulavské listy 2015!


ikona článku

Vítek z Prčice a tanky na pivo

Už 10 let buduje v Sedlci-Prčici pan Petr Kroužil památník Vítkovcům, významnému českému rodu, jehož zakladatel Vítek pocházel právě z Prčice. Při nedávném archeologickém výzkumu na náměstí v Prčici bylo sídlo Vítkovců dokonce nalezeno.


ikona článku

Jezdecké závody Borotín

Jezdecká stáj Hrdina – Borotín Vás všechny srdečně zve na vytrvalostní jezdecké závody „Jízda Čertovým břemenem“


ikona článku

Přijďte si nakoupit poctivé domácí potraviny.

Od května do září si každý pátek můžete nakoupit čerstvé, poctivé, domácí potraviny


ikona článku

Truhlářský set pro klempíře

Když se zeptáte Jana Kohouta z Mašovic, co je jeho povoláním, odpoví: „ Truhlařina, klempířina, pokrejvačina, trochu jsem i zámečník. Dneska to jinak nejde, člověk se musí pořád zdokonalovat.“


ikona článku

Regionální setkání-inspirujte se dobrovolnictvím

Vážený pane, vážená paní,

dovolujeme si vás tímto pozvat na Regionální setkání-inspirujte se dobrovolnictvím konané dne 29.6.2015 od 17:00 hod. na sále kulturního domu v Mezně. Akce je určena zástupcům samospráv, neziskových organizací, podnikatelům i širší veřejnosti. V rámci setkání proběhne představení působení zahraničních i českých dobrovolníků v našem regionu – a to na dobrovolnického projektu WORKCAMP MEZNO 2015 a vernisáž výstavy Dobrovolníkem v ČR. Následovat bude raut připravený zahraničními dobrovolníky.


ikona článku

Víkend otevřených zahrad v bylinné zahradě na Šelmberku


ikona článku

Pouť ke slávě Panny Marie

Když ve Bzové byla obnovena cesta do Šebířova, pamětníci tehdy vzpomínali na to, že do počátků sedmdesátých let dvacátého století tudy chodilo každé léto procesí. Při sázení stromků kolem cesty jedna ze sázejících navrhla, aby se tato pouť obnovila. Ostatní se jen pesimisticky pošklebovali, s poukazem na to, že je jiná doba, a že stejně nikdo dneska už nepůjde.


ikona článku

Vyprávění pohádek od paní Marie Šťastnové


ikona článku

Soutěž o nejhezčí kreslený obrázek "volavky Toulavky"

Vyhlašujeme soutěž o nejoriginálnější obrázek „volavky Toulavky“, která vystupuje v pohádce od pana Vepřeka.


ikona článku

V Hartvíkově vám ukovají třebas i vrata

Usedlost, nebo jak se dneska po americku říká farma, v Hartvíkově dýchá čistotou a září novotou. Ing. Štěpán Hladík tu s rodinou kompletně zrekonstruoval staré rodové sídlo. Dlážděný dvůr statku slouží nejen pro provoz statku, ale i zákazníkům kovářské a zámečnické dílny, kterou tu již 6 let provozuje jako doplněk svého zemědělského podnikání.


ikona článku

Jazykový a počítačový kurz v MAS Krajina srdce

MAS Krajina srdce, z. s. informuje o připravovaných kurzech angličtiny a francouzštiny.


ikona článku

Zájezd na Moravu

Podrobnější informace k zájezdu na Moravu 13.-14.6.2015


ikona článku

Sladký život v cukrárně U Vaňků

Mozartovy řezy, pistáciový, višňový, kiwi, šlehačkový roh, věneček, kremrole a dalších více než 100 druhů dortů a zákusků nabízí cukrárna U Vaňků. Kromě toho samozřejmě i příjemné posezení v krásném interiéru nedaleko autobusového nádraží.


ikona článku

Slavnostní odhalení dřevosoch v Ratibořských Horách


ikona článku

VÝZVA MMR - ŠANCE NA OBNOVU PRO DROBNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY V OBCÍCH

22.05.2015: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dnes vyhlásila výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Alokace pro tento rok je celkem 50 milionů korun.


ikona článku

Slavnostní odhalení sochy v Nemyšli a výstava velkoformátových fotografií Živá kronika


ikona článku

Politik, novinář a spisovatel Jan Herben se dočkal biografie

Politik, novinář a spisovatel Jan Herben se dočkal biografie VOTICE V úterý 24. listopadu v podvečer pokřtí Jana Špačková svou novou knihu, věnovanou politikovi, novináři a spisovateli Janu Herbenovi.


ikona článku

OP PIK je první český program na období 2014 - 2020 schválený Evropskou komisí

Evropská komise (EK) prostřednictvím komisařky Cristiny Cratu schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Operační program v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) se tak stal prvním českým operačním programem na programovací období 2014 — 2020 schváleným EK.


ikona článku

Podnikatelé se mohou začít připravovat na čerpání prvních 17 miliard Kč z OP PIK

Evropská komise včera finálně schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako řídící orgán programu proto dává českým podnikatelům co nejdříve k dispozici předběžné podmínky týkající se první vlny výzev OP PIK. MPO v první vlně vyhlásilo 11 výzev s alokacemi ve výši 17,35 miliardy korun.


ikona článku

Sbírejte plastová víčka, pomůžete Michalce!

Pojďte se s námi podívat na návštěvu do rodiny s handicapovaným dítětem.


ikona článku

ZLATÁ ŠLAPKA 2015

Už po čtrnácté si cyklisté pojedou pro Zlatou šlapku.


ikona článku

Brožura Metoda LEADER a CLLD


ikona článku

Festival historických řemesel na hradě Šelmberk

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na letošní X. jubilejní ročník Festivalu historických řemesel na hradě Šelmberk, který proběhne ve dnech 23. a 24. května v areálu hradu a Historicko řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk. Denní program po oba dny bude probíhat od 10 do 17 hodin, sobotní večerní hudební program od 21 hodin.


ikona článku

V České republice připravují Evropský venkovský parlament


ikona článku

POZVÁNKA NA WORKSHOP “UPLATNĚNÍ MÍSTNÍ PRODUKCE“

MAS Rozkvět, z.s. spolu s partnery projektu Rozvoj místního partnerství a trhu práce Vás srdečně zvou na workshop se zahraničními experty.


ikona článku

Mladovožický prodej ze dvora


ikona článku

Slavnostní odhalení sochy ve Slapsku


ikona článku

Příběh Živé kroniky

Na počátku bylo obyčejné dětské zvolání „Dědečku, babičko! Vyprávěj!“.


ikona článku

Exkurze do Krajiny srdce pro studenty VOŠ a SZeŠ, Tábor

Ve čtvrtek 26. března 2015 se 33 žáků VOŠ a SZeŠ Tábor se dvěma učiteli vydalo na exkurzi. Tu jim umožnila Jihočeská hospodářská komora v rámci projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji. Projekt se orientuje na navázání spolupráce středních škol se zaměstnavateli, odborníky a nově vzniklým centrem praktického vzdělávání při Technologickém centru v Písku za účelem zajištění kvalitní odborné praxe žáků středních škol.


ikona článku

Pozvánka na Zahrádkářskou výstavu v Chotovinách

eský zahrádkářský svaz Chotoviny ve spolupráci s obcí Chotoviny Vás srdečně zvou na Chotovinský jarní trh spojený s jarní výstavou.


ikona článku

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen Fond) vyzývá všechny příjemce dotace, kteří realizují, resp. již mají realizovaný projekt v rámci projektových opatření PRV, a ještě nepodali Žádosti o pro


ikona článku

Výzva pro žadatele k urychlení předkládání ŽOP

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen Fond) vyzývá všechny příjemce dotace, kteří realizují, resp. již mají realizovaný projekt v rámci projektových opatření PRV, a ještě nepodali Žádosti o proplacení, aby urychlili podání Žádosti o proplacení na příslušný regionální odbor Fondu a nečekali na poslední možný termín pro podání Žádosti o proplacení.


ikona článku

Velikonoce v Mas Krajina srdce

Přijďte strávit velikonoční atmosféru do MAS Krajina srdce, kterou pro Vás chystáme v sobotu 4.4.2015 od 8:00-12:00 hodin ve dvoře MAS Krajina srdce v Mladé Vožici (mezi radnicí a prodejnou Švadlenka)


ikona článku

První výzva na dotace pro podnikatele !!

Blíží se možnost čerpat dotaci pro podnikatelský sektor z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).


ikona článku

Křest filmu Živá kronika

Srdečně zveme zájemce o VYPRÁVĚNÍ a VZPOMÍNÁNÍ našich PAMĚTNÍKŮ na dětství, školní léta, pouliční bitky, slavnosti, spolky, řemesla, válečná i poválečná léta


ikona článku

Tradiční odrůdy jabloní a hrušní na Mladovožicku

Mas krajina srdce,z. s. Vás srdečně zve na přednášku: Tradiční odrůdy jabloní a hrušní na Mladovožicku přednáší Ing. Zdeněk Buzek


ikona článku

V Sudoměřicích u Tábora proběhl již po třetí tradiční Kulinářský ples!

Kulinářský ples pořádaný Místní akční skupinou Krajina srdce navázaný na projekt „Chuť a vůně domova“ se uskutečnil v sobotu 7.března v Sudoměřicích u Tábora. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 120 hostů, z toho 7 účastníků kulinářské soutěže. Večer byl zahájen možností registrace účastníků do soutěže, která probíhala v disciplínách o nejlepší Velikonoční nádivku neboli sekanici a nejlepší dezert, připravený z ovoce z regionu.


ikona článku

Živá Kronika

Srdečně zveme zájemce o VYPRÁVĚNÍ a VZPOMÍNÁNÍ našich PAMĚTNÍKŮ na dětství, školní léta, pouliční bitky, slavnosti, spolky, řemesla, válečná i poválečná léta.


ikona článku

Jak postupovat v souvislosti se zánikem právní formy "občanské sdružení" a registrací změn do rejstříku


ikona článku

Seminář - Řez ovocných stromů

ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ Pod vedením Ing. Ladislavem Pavlatou


ikona článku

Soutěž o nejlepší pohádku

Je tu soutěž o nejlepší pohádku z literární soutěže, která je pořádaná v rámci projektu Z pohádky do pohádky.


ikona článku

Jednání jihočeských a dolnobavorských MAS, 10. 2. 2015, Freyung

Setkání se zůčastnili zástupci 10 jihočeských MAS včetně předsedy jihočeské krajské sítě MAS, zástupci 5 dolnobavorských MAS, zástupce organizace ALE – Niederbayern a Euroregionu BW/BW/UR. Krátké prezentace všech zúčastněných MAS přestavily také hlavní náměty na možné spolupráce v projektech.


ikona článku

Vyhlašujeme výsledky výtvarné soutěže !!!

Tato výtvarná soutěž je pořádaná v rámci projektu Z pohádky do pohádky.


ikona článku

MAS Krajina srdce se dnešním dnem stala držitelem certifikátu Českého systému kvality služeb

Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které na jeho realizaci spolupracuje s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu.


ikona článku

Putovní výstava prací dětí ZŠ

V rámci projektu Z pohádky do pohádky proběhla literárně výtvarná soutěž po základních školách v našem regionu.


ikona článku

Vyhlašujeme výsledky literární soutěže !!!

Tato literární soutěž je pořádaná v rámci projektu Z pohádky do pohádky.


ikona článku

Nová zážitková karta Toulavka nabízí turistům více než 50 bonusů a slev

Téměř tisícovka návštěvníků turistické oblasti Toulava již využívá zážitkovou kartu, která jim nabízí více než 50 bonusů a slev.


ikona článku

Motivační kurz „Osobnostní růst ženy hledající své místo na trhu práce i v sobě samé“

OS Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina s partnery projektu Vás zve k účasti v motivačním kurzu


ikona článku

Další kolo udělování certifikátů značky Toulava

Občanské sdružení MAS Krajina srdce, jako regionální koordinátor značky "TOULAVA regionální produkt®", ve spolupráci s Asociací regionálních značek, z. s., koordinátorem značení místních výrobků a služeb na národní úrovni, uděluje značku "TOULAVA regionální produkt®".


ikona článku

Kariérní poradenství - Job Cluby zdarma

Program je určen především pro uchazeče o práci, bude se probírat, jak správně napsat životopis, jak se ucházet o práci, jak se chovat u pohovoru a pod.


ikona článku

SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ - povídání o starých časech

Vážení občané,

dovolujeme si vás pozvat na besedu, při které si budeme společně vyprávět, jak se dříve žilo, jak se v obci slavily zvyklosti, na koho či na co nejvíce vzpomínáte. Během besedy bychom vám pustili filmové záběry z filmu, který v rámci projektu Živá kronika s pamětníky připravujeme.


ikona článku

MAS Krajina srdce podporuje místní produkci

Místní akční skupina Krajina srdce působí na území 40 obcí Jihočeského a 6 obcí středočeského kraje, nejlépe asi budou toto území znát účastníci slavného dálkového pochodu Praha – Prčice, je to území členité, venkoské a i když je to do husitského Tábora jen kousek dosahuje hustota osídlení území pouze 33 obyvatel/1 km.


ikona článku

!!! Plánované navýšení cen za zapůjčení mobiliáře !!!


ikona článku

Ohlédnutí za Venkovskou tržnicí

Záměrem MAS Krajiny srdce je napomáhat zvyšování kvality života obyvatel regionu. Jednoduše řečeno, chceme, aby se lidem v regionu žilo lépe. To byl důvod, proč se MAS zapojila do projektu Venkovská tržnice, jehož cílem je vytvoření informačního systému pro podporu a posílení místní ekonomiky.


ikona článku

12.12.2014 Slavnostní odhalení sochy Smilovy Hory


ikona článku

PF 2015


ikona článku

Odborné praxe pro mladé

Naše organize v rámci projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let" obsadila 2 pracovní místa.


ikona článku

16. 12. 2014 Členská schůze MAS Krajina srdce

Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vás s pověřením Programového výboru pozvali na Členskou schůzi MAS Krajina srdce, která se uskuteční v úterý 16. 12. 2014 ve Vilicích (společenský dům vedle obecního úřadu).


ikona článku

Informace pro účastníky exkurze 20.11.2014


ikona článku

15.11.2014 Slavnostní odhalení sochy


ikona článku

Informace pro účastníky exkurze do Podlipanska 11.11.2014


ikona článku

Pozvánka na exkurzi- Povídání o starých časech v Podlipansku

Rádi bychom Vás pozvali na jednodenní exkurzi do regionu Podlipanska (Region Podlipansko se nachází ve Středočeském kraji na území okresů Kolín a Nymburk.) dne 11.11. 2014, která se bude konat v rámci projektu Živá kronika.


ikona článku

Exkurze Lokální ekonomika a místní producenti 18.-19.10.2014 Deggendorf a Lalling

Ve dnech 18. - 19. října 2014 pořádala MAS Rozkvět zahrady jižních Čech spolu s partnery projektu další exkurzi do regionu Deggendorf a obce Lalling (Bavorsko).
V sobotu 18. 10. 2014 dopoledne jsme vyjeli z Českých Budějovic přes další zastávky směr Bavorsko. Exkurze se zúčastnilo celkem 38 osob. Z mas krajina srdce se exkurze účastnilo 10 zástupců.


ikona článku

Adventní řemeslný trh v Mladé Vožici

Srdečně Vás zveme na Adventní řemeslný trhy v Mladé Vožici pořádané občanským sdružením MAS Krajina srdce.


ikona článku

Vyhlášení výsledků mykologické soutěže ,,Poznáš mě?"

Mykologická soutěž ,,Poznáš mě" probíhala celý víkend v termínu 18.-19.10.2014 na Podzimní výstavě v Chotovinách.


ikona článku

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji


ikona článku

Film o krásách Toulavy si z Karlových Varů odvezl 1. cenu!

V rámci 21. ročníku karlovarského festivalu TOUR REGION FILM porota letos vybírala z téměř 130 soutěžních příspěvků. V kategorii filmů získala Toulava jako nejmladší turistická oblast 1. místo se svým snímkem Toulava... kardiozážitek i pro Tebe


ikona článku

Nabídka brigády

Sháníme brigádníky na stavění dřevěných stánků, velkoprostorového stanu apod. Jedná se o nárazové akce převážně pátek/sobota/neděle (cca 3-5 hod./den). Nejlépe s větším autem či károu. Odměna dohodou. Kontakt 608 824 208 Nikola Potušňáková


ikona článku

Pozvánka na exkurzi do regionu Podlipansko - projekt Živá kronika

Rádi bychom Vás pozvali na jednodenní exkurzi do regionu Podlipanska dne 11.11. 2014, která se bude konat v rámci projektu Živá kronika


ikona článku

Výzva k urychlení předkládání Žádostí o proplacení projektů PRV

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyzývá všechny příjemce dotace, kteří realizují, resp. již mají realizovaný projekt v rámci projektových opatření PRV, a ještě nepodali Žádosti o proplacení, aby urychlili podání Žádosti o proplacení na příslušný regionální odbor SZIF a nečekali na poslední možný termín pro podání Žádosti o proplacení.


ikona článku

Kurz paličkování

Zveme Vás na kurz paličkování pro začátečníky i pokročilé pořádaný občanským sdružením MAS Krajina srdce.


ikona článku

Pozvánka na Exkurzi do Deggendorfu a Lallingu 18.-19.10.2014

MAS Rozkvět zahrady jižních Čech s partnery projektu Vás srdečně zvou ve dnech 18. - 19. října 2014 na exkurzi do Bavorska.


ikona článku

Pozvánka na Modlitbu za domov 2014

Ekumenická rada církví v České republice v partnerství s Národní sítí místních akčních skupin ČR a Sítí mateřských center o.s.vyhlašují při příležitosti ekumenické slavnosti Modlitba za domov 2014 výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma RODINNÝ PORTRÉT.


ikona článku

Slavnostní odhalení soch v Řemíčově

Další slavnostní odhalení soch máme za sebou a tentokrát v Řemíčově. Fotogalerii naleznete ZDE.


ikona článku

Den zemědělců, potravinářů a venkova okresu Tábor 2014

Zveme Vás na FARMÁŘSKÉ TRHY
sobota 4.října 2014 od 10.00 hodin


ikona článku

Křest filmu Toulavy

Na celém území Toulavy proběhlo natáčení turistické upoutávky. Vznikl krátký film, který všechny krásy Toulavy pojmout nedokázal, za to vás ale chytí za srdce. A to do slova!


ikona článku

Podmínky tzv. aktivního zemědělce a naplňování metody LEADER prostřednictvím Místních akčních skupin

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svých stránkách v rámci nové Společné zemědělské politiky EU pro období 2015 až 2020 poslední osmý článek s názvem Podmínky tzv. aktivního zemědělce a naplňování metody LEADER prostřednictvím Místních akčních skupin.


ikona článku

Slavnostní odhalení soch v Oldřichově

Slavnostní odhalení soch, které proběhlo s úspěchem ve Vilicích a v Oldřichově naleznete ve fotogalerii.


ikona článku

Středeční ,,prodej ze dvora"

Každou středu jsme si pro Vás nově připravili ,,prodej ze dvora", který zaručeně uspokojí nejen Vaše chuťové buňky.

Nabídka se obměňuje dle aktuálních možností.


ikona článku

Výtvarné workshopy

Srdečně Vás zveme na Výtvarné workshopy základních škol, které jsou určené pro děti i rodiče ZDARMA! :-)


ikona článku

VIDEO s názvem "TOULAVA....kardiozážitek i pro Tebe"

Pro všechny fandy Toulavy jsme natočili video, který nese název "TOULAVA....kardiozážitek i pro Tebe".


ikona článku

Odborný seminář "Podpora rozvoje venkova v ČR"

Vážení partneři , příznivci venkova,

jako již tradičně i v rámci letošního odborného doprovodného programu na Zemi živitelce v Českých Budějovicích bude připraven odborný seminář "Podpora rozvoje venkova v ČR".


ikona článku

KLOBOUKOVÁ PÁRTY

MAS Krajina srdce srdečně zve zaměstnance, partnery, brigádníky, sympatizanty a kamarády „MASky“ na Kloboukovou párty


ikona článku

Zapojení venkovských podnikatelů do rozhodování o jejich osudu

Národní síť Místních akčních skupin ČR se dlouhodobě snaží o zapojení venkovských podnikatelů do procesu komunitně vedeného místního rozvoje. Toto odpovídá samotným principům spolupráce na základě metody LEADER – časem již osvědčeného modelu provázání aktivit obcí, neziskových organizací a podnikatelů.


ikona článku

Festival lokální gastronomie- Naše chutě

Datum konání: Neděle 17.8. 2014 od 11:00 do 21:00

Místo: zahrada restaurace Střelnice a přilehlý park Velký Šanc pod Tržním náměstí / V případě deště se akce koná v sálu Střelnice, Tábor

Vstupné: 50 Kč


ikona článku

Slavnostní odhalení soch na území MAS s doprovodným programem

Srdečně Vás zveme na slavnostní odhalení soch na území MAS. Nebude chybět občerstvení ani skákací hrad pro nejmenší.


ikona článku

Toulava točí film!

V celé Toulavě včetně zajímavých míst na území MAS Krajina srdce proběhlo natáčení turistické upoutávky.


ikona článku

Přihláška-mezinárodní projekt pro MLÁDEŽ

Nabízíme mladým zájemcům zúčastnit se v termínu 21. - 27. 7. mezinárodní akce pro mládež v italských Alpách, kterou organizuje Vedogiovane social cooperative.


ikona článku

Dřevosochání na území MAS

Dřevosochání na území MAS Krajina srdce zahájíme s řezbářem Jiřím Nekolou v rámci projektu "Z pohádky do pohádky", který realizujeme s podporou Programu rozvoje venkova ve spolupráci MAS Šluknovsko.


ikona článku

Program letního tábora "Cesta se strojem času"

Seznamte se s programem letního tábora s angličtinou "Cesta se strojem času", který bude probíhat od 9. do 16. 8. ve Smilových Horách.


ikona článku

Exkurze - PŘÍRODNÍ ZAHRADY JIŽNÍ MORAVY

Občanské sdružení Přírodní zahrada
srdečně zve všechny zájemce z řad odborné i laické veřejnosti
na exkurzi
PŘÍRODNÍ ZAHRADY JIŽNÍ MORAVY
v sobotu 28. června 2014


ikona článku

MAS KRAJINA SRDCE na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA

Srdečně Vás zveme na výstavu Země Živitelka do Českých Budějovic, která se koná na výstavišti od 28. 8. - 2. 9. 2014. Letos je to již 41. ročník. Nezapomeňte navštívit pavilon Z a venkovní plochu č.507, kde má svůj stánek i MAS Krajina srdce. :-)

Těšíme se

Vaši MASáci


ikona článku

Jak jsme na tom ve srovnání s celým Jihozápadem

Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil zprávu o schválených žádostech o dotaci žadatelů místních akčních skupin na území NUTS II Jihozápad za poslední 20. kolo jejich příjmu.


ikona článku

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji

V rámci projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji" jsme v naší firmě obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


ikona článku

Toulavské listy jsou na světě

Vyšly první Toulavské listy. Co najdete v aktuálním vydání?Kam za nejhezčími výlety

Toulavský kalendář akcí

Jak se Toulava na svět zrodila

Vzpomínky na Toulavu

A spoustu dalšího!


ikona článku

Výzva k podání nabídky

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE vyhlašuje výzvu k podání nabídky na vyhotovení tiskovin v rámci projetku "Živá kronika". Kompletní výzva je ke stažení zde. Návrh smlouvy o dílo ke stažení zde.


ikona článku

Předání certifikátů "TOULAVA - regionální produkt" dalším výrobkům a službám, Sedlčany

V sobotu 19.4.2014 byly předány dalším výrobcům a poskytovatelům služeb certifikáty „Toulava regionální produkt®“. Předání proběhlo v rámci prvního farmářského trhu v Sedlčanech, pořádaného Sdružením obcí Sedlčanska. Certifikáty předávala předsedkyně MAS Krajina srdce Monika Hienlová ve spolupráci s tajemnicí Sdružení obcí Sedlčanska Štěpánkou Barešovou a koordinátorem regionální značky Miroslavem Dlouhým.


ikona článku

Exkurze do bavorského města Deggendorfu

Když něco chtějí, tak pro to taky něco dělají …

postřehy z exkurze do Bavorska

Na pozvání Místní akční skupiny „Rozkvět zahrady jižních Čech“ jsme se v rámci projektu „ „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“ podpořeného Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost zúčatnily exkurze do bavorského města Deggendorfu. Hlavním cílem naší cesty bylo získat co nejvíce nových podnětů a zkušeností z oblasti začleňování mladých lidí na trhu práce a úloze dobrovolnictví v Německu. Kromě nás se této akce zúčastnili studenti Jihočeské univerzity, VŠTE v Českých Budějovicích, několik žáků gymnázia a středních škol z okolí Českých Budějovic a Prachatic, několik učitelů ze zmíněných škol.


ikona článku

Poslední možnost předkládání projektů se blíží !!!

MAS Krajina srdce připravuje 20. kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova v rámci SPL (Strategického plánu LEADER). Využijte poslední možnosti k předkládání projektů v těchto opatřeních:


ikona článku

Exkurze do Quin Akademie v Deggendorfu

Ve dnech 8. až 9. prosince 2013 se uskutečnila další odborná exkurze realizovaná MAS Rozkvět zahrady jižních Čech v rámci projektu OPLZZ, tentokráte do organizace Quin Akademie v Deggendorfu v Bavorsku. Jedná se o vzdělávací centrum především pro dlouhodobě nezaměstnané, jehož provoz je částečně financován Evropským sociálním fondem. Quin Akademie funguje již od roku 2004 a na několika pracovištích zaměstnává přes 60 osob.