Aktuality

Den s energiemi na Táborsku nabídne elektrokoloběžky a solární roboty.

Hodně zábavy a informací přinese Den s energiemi pořádaný 2. 9. v Dražicích a 5. 9. v Chýnově. K dispozici budou kvalifikovaní poradci, kteří sdělí informace k aktuálním dotačním programům. Zájemci si budou moci vyzkoušet solární roboty nebo elektrokoloběžky. „Tyto akce jsou součástí zpracování energetické koncepce, do které mohou přispět svými náměty nejen zastupitelé a místní podnikatelé, ale všichni obyvatelé, kteří chtějí řešit výrobu energie i na svých rodinných domech. Jakmile budeme znát kapacitu potenciální výroby energie, budeme pak mít při jednání s distributorem konkrétní požadavky na zajištění kapacity distribuční soustavy“, sdělila předsedkyně místní akční skupiny Monika Smetanová.

Obce Chýnov a Dražice získaly z Ministerstva průmyslu a obchodu 90% dotaci v programu EFEKT III na zpracování energetické koncepce. Díky podpoře zmapují možnosti potenciální výroby a spotřeby v místě, investice do další infrastruktury a projednají možnosti, jak aplikovat možnosti komunitní energetiky. „Veškeré tyto snahy jsou reakcí na energetickou krizi, které poslední dva roky v České republice čelíme“, sdělil starosta Dražic Lubomír Smažík. Zastupitelé v Chýnově a Dražicích prostřednictvím této koncepce hledají cesty, jak negativní dopady této krize eliminovat.

Energetickou koncepci zpracovává místní akční skupina Krajina srdce, která v regionu působí již 19 let. Tato organizace se snaží na území 56ti obcí efektivně řešit aktuální problémy a výzvy s využitím místních partnerů.

Den s energiemi v Dražicích

Sportovní areál Dražice

Sobota 2. 9. 2023; 16:00 – 19:00

Informace o dotacích

K vyzkoušení elektrokoloběžky, solární roboti

Pro děti skákací hrad

 

Den s energiemi v Chýnově

Před budovou základní školy (v případě nepřízně počasí akce proběhne v Kulturním domě)

Úterý 5. 9. 2023; 14:00 – 17:00

Informace o dotacích

K vyzkoušení elektrokoloběžky, solární roboti

Pro děti skákací hrad

 

Kontakt:

Ing. Monika Smetanová

Předsedkyně MAS Krajina srdce Email: maskrajinasrdce@centrum.cz

Tel.: 775 317 757

 

Jiří Filip

Koordinátor pro energetiku Email: energetika@maskrajinasrdce.cz

Tel.: 604 932 416