Aktuality

Další úspěšná výměna mládeže z programu ERASMUS+

V termínu od 20. do 27. května 2022 proběhla výměna mládeže v rámci projektu "Vidiek očami mladých", který byl podpořen z programu ERASMUS + a MAS Krajina srdce u toho opět nemohla chybět!

V termínu od 20. do 27. května 202 proběhla výměna mládeže v rámci projektu "Vidiek očami mladých", který byl podpořen z programu ERASMUS + a MAS Krajina srdce u toho opět nemohla chybět!

Výměny se zúčastnili mládežníci ze Slovenska a České republiky ve věku 14 - 25 let. Slovenští mládežníci byli studenti z území a okolí MAS Inovec a česká skupinka byla z území MAS Krajiny srdce. Cílem výměny bylo zvýšit zájem mladých lidí o místní dění a okolí, ve kterém žijí. Najít řešení na současné problémy venkovské mládeže a motivovat je pro aktivní občanství.

V krásné přírodě Jasenské doliny absolvovali mládežníci školící aktivity s využitím prvků neformálního vzdělávání, které jim pomohly rozvíjet jejich kreativitu a podnikavost zaměřenou na rozvoj venkova. Aktivity zahrnovaly množství workshopů, diskuzí, energizérů, teambuildingu, brainstormingu, skupinové práce a rolových her. Práce ve skupinách, jakož i různorodost jejího složení v souvislosti s věkem, pohlavím, kulturním a sociálním prostředím, byla příležitostí pro budování tolerance a sociálního rozvoje zúčastněných mládežníků. Účastníkům byl poskytnut prostor k seberealizaci a prezentaci svých návrhů řešení dané problematiky, prostor pro diskusi a zájem o názor mládežníků vytvářel podmínky pro osobnostní rozvoj každého účastníka. Na výměně nechyběly také interkulturní večery, tj. prezentace tradic, zvyků a regionu, kde účastníci představili svůj kraj, navařili tradiční jídlo, zatancovali, zazpívali, zahráli na hudebních nástrojích a postarali se o program všech zúčastněných.


Na závěr výměny mládežníci konkretizovaly několik projektových ideí, které by chtěly zrealizovat ve své obci a mohli tak motivovat venkovskou mládež k tomu, aby neodcházeli z venkova a vytvořili prostor pro jejich seberealizaci (letní kino, filmové léto, zelená obec, pořádání kulturních akcí - pomoc obci, sdružení mladých dobrovolníků, projekt infostánek - turistika, sportovní aktivity pro mladé apod.). Projekty byly na závěr výměny představeny přizvaným zástupcům samospráv a společně byly hledané možnosti, na jejich realizaci. Všichni zúčastnění obdrželi certifikát Youthpass, jako doklad o absolvování neformálního vzdělávání. Účastí na aktivitách získali mládežníci nové kompetence, které jim napomohou při další realizaci v rozvoji svého venkova.
Udržitelnost projektu vidíme hlavně v přátelstvích, které si vytvořily mládežnické skupiny mezi sebou a budou společně v dobrém vzpomínat na hezké chvíle, kdy se od sebe navzájem mohli něco naučit.

Další úspěšná výměna mládeže z programu ERASMUS+Další úspěšná výměna mládeže z programu ERASMUS+Další úspěšná výměna mládeže z programu ERASMUS+