VÝZVY 2014-2020

Výzvy MAS Krajina srdce 2014 - 2020

MAS Krajina srdce, z. s. vyhlašuje výzvy ve 3 operačních programech - Program rozvoje venkova, Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program.