Aktuality

Dopad mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

Dopad mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

Dáváme na vědomí informaci o dopadu mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek.

Do přílohy vkládáme dokument z webových stránek portálu veřejných zakázek – stanovisko expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek ve věci dopadu mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek.

Zde odkaz na webové stránky, kde lze jednoduše po zadání IČ nebo názvu dodavatele prověřit případné fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány nebo fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány s nimi spojené: https://sankce.datlab.eu/

Upozorňujeme, že výše uvedené se týká i subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dopad-sankci-proti-rusku-a-belorusku-do-oblasti-verejnych-zakazek.pdf 622.3 Kb