Aktuality
ikona článku

Exkurze - PŘÍRODNÍ ZAHRADY JIŽNÍ MORAVY

Občanské sdružení Přírodní zahrada
srdečně zve všechny zájemce z řad odborné i laické veřejnosti
na exkurzi
PŘÍRODNÍ ZAHRADY JIŽNÍ MORAVY
v sobotu 28. června 2014

Během jednodenní exkurze navštívíte tři zahrady na Jižní Moravě. Bylinková zahrada 
Tiree Chmelar ve Valticích je unikátní veřejně přístupnou zahradou svého druhu v 
České republice nacházející se v bezprostřední blízkosti Národní kulturní památky 
Zámek Valtice. V Ukázkové přírodní zahradě u ZŠ a MŠ Lovčice Vás inspiruje mnoho 
zajímavých prvků přírodní zahrady, určené převážně pro děti. A Duhová zahrada je 
příkladem velice extenzivně udržované zahrady, na kterou se pečující ruka zahradníka 
dostane v průměru jeden víkend za měsíc. 

Program exkurze: 

6.00 odjezd z Českých Budějovic – ze zastávky MHD na Mariánském náměstí 
směrem na Prahu 

7.00 nástup účastníků v Jindřichově Hradci – ze zastávky MHD u supermarketů 
Albert a Kaufland 

7.45 nástup účastníků v Telči – z parkoviště u Benziny 

8.30 nástup účastníků v Třebíči – z ostrůvku před Úřadem práce naproti 
autobusovému nádraží 

10.00 komentovaná prohlídka Bylinkové zahrady ve Valticích a volný čas na nákup 
suvenýrů s bylinnou tematikou 

11.30 odjezd z Valtic 

12.30 příjezd do Lovčic a oběd 

13.30 prohlídka přírodní zahrady Duhová zahrada Dany Křivánkové, možnost nákupu 
literatury k zahradní tematice 

14.30 prohlídka ukázkové přírodní zahrady ZŠ a MŠ Lovčice 

15.30 odjezd z Lovčic 

17.00 předpokládaný příjezd do Třebíče 

17.45 předpokládaná příjezd do Telče 

18.30 předpokládaný příjezd do Jindřichova Hradce 

19.30 předpokládaný příjezd do Českých Budějovic 

Podrobnější informace o zahradách v programu: 

Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích: 
Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích je unikátní veřejně přístupnou zahradou svého 
druhu v České republice. Samostatný areál o rozloze cca 3000 m2 se nachází v bezprostřední 
blízkosti Národní kulturní památky Zámek Valtice, na ploše bývalého zámeckého 
zahradnictví. Zahrada byla oceněna třetím místem v soutěži Park roku 2010. Zahrada je 
navržena jako samostatně fungující objekt zahrnující tematické záhony bylin s informačním 
programem, okrasný parter s vodním prvkem, luční společenstvo s přilehlým sadem, 
odpočinkovou část s občerstvením a prodejnou suvenýrů. Celkem je v zahradě pěstováno 
více než 300 druhů rostlin. Najdete zde mimo jiné Zahradu vůní, Kulinářskou zahradu, 
Zahradu mýtů a legend. Více informací naleznete na: www.bylinkovazahradavaltice.cz 

Ukázková přírodní zahrada - ZŠ a MŠ Lovčice: 
Školní zahrada je rozdělena na 2 základní části – první část relaxační, kde nás u vchodu 
přivítá malá zvonice, přírodní učebna s tabulí, dále jsou zde zelené porosty, listnaté a 
jehličnaté stromky a keře, zahradní srub s krbem, brouzdaliště, lesík, ve kterém jsou ptačí 
budky a krmítka, bylinková spirála a zahradní jezírko s vodním mlýnkem. V druhé části, 
rekreačně sportovní, je zákoutí s listnatými vzrostlými stromy, tábořiště s ohništěm, lanová 
dráha, ovocný sad. Zpevněná plocha hřiště je 
propojena jízdní dráhou, vrbový domeček a zahradní 
domek se zelenou střechou využívají děti ke hrám. 
Dále jsou na zahradě záhony, kde děti pěstují trvalky 
a zeleninu, keře s malinami a ostružinami. 
Samozřejmě nechybí herní prvky – houpačky, 
průlezky a pískoviště. 

Duhová zahrada Dany Křivánkové v Lovčicích: 
Duhová zahrada je příkladem velice extenzivně udržované zahrady, na kterou se pečující 
ruka zahradníka dostane v průměru jeden víkend za měsíc. 
Proto zde vše roste (a někdy také neroste) dle zákonů přírody. 
Na estetice a zahradním stylu se velice často podílí srnec 
samotář žijící v akátovém hájku nad zahradou a dost silné 
argumenty vnáší i populace hryzců. Přes to nebo právě pro to, 
je zahrada plná divoce rostoucích květin a méně tradičních 
postupů a řešení. Je to taková velká laboratoř pod širým 
nebem, kde zkoumáme, co se osvědčí a co nikoliv a ve které je vždycky dobře. 

Poplatek za exkurzi: 

Nástupní místo Běžná cena Cena pro členy O.s. Přírodní 
zahrada (se zaplacenými čl. příspěvky) 
České Budějovice 750,- Kč 650,- Kč 
Jindřichův Hradec 690,- Kč 590,- Kč 
Telč 650,- Kč 550,- Kč 
Třebíč 590,- Kč 490,- Kč 

Poplatek nezahrnuje: 
 vstupné ve Valticích 40 Kč 
 oběd a vstupné Lovčice 100 Kč (oběd z produktů zahrady + nápoje + káva a 
moučník) 
 vstupné na UPZ MŠ a ZŠ Lovčice je dobrovolné 
 kapesné na nákupy v jednotlivých místech: suvenýry, knihy atd. v obchůdku 
ve Valticích a také knihy se zahradní tematikou v Lovčicích 

Přihlášky k exkurzi, kontakt v případě dalších dotazů a platba za exkurzi: 

Přihlášky k exkurzi zasílejte do pátku 20. 6. 2014 e-mailem na adresu: 
prirodnizahrada@centrum.cz (přihláškový formulář viz příloha), další informace: Občanské 
sdružení Přírodní zahrada, Klášterská 76/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 721 480 183. 
!!! Při přihlášení do středy 18.6 bude poskytnuta sleva 7% z ceny.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE.

Platbu za exkurzi proveďte převodem na účet č. KB 43-7629110217/0100, var.s. 20140628, 
zpráva pro příjemce: Vaše příjmení, event. příjmení účastníků, za které platíte do 20. 6. 2014. 
Pokud budete potřebovat vystavit na platbu daňový doklad, kontaktujte nás na výše 
uvedené adrese. 

Poznámky: 
Drobné změny v časovém harmonogramu vyhrazeny. 

Občanské sdružení Přírodní zahrada si vyhrazuje právo exkurzi zrušit, pokud se 
ve stanoveném termínu nepřihlásí dostatečný počet účastníků, aby mohly být finančně 
pokryty náklady akce. V tom případě budou zaplacené účastnické poplatky přihlášených 
osob v plné výši sdružením vráceny. 

Za Občanské sdružení Přírodní zahrada srdečně zve 
Martina Petrová 
Občanské sdružení Přírodní zahrada 
Kontaktní adresa: Klášterská 76/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
Tel.: 721 480 183, e-mail: prirodnizahrada@centrum.cz 
www.prirodnizahrada.comwww.prirodnizahrada.eu