Aktuality
ikona článku

MAS Krajina srdce požádala MMR o schválení strategie

Žádost o schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje nazvané „Otevíráme okna a dveře…“ podala v závěru měsíce března MAS Krajina srdce na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Cílem strategie je získat dotační prostředky pro realizaci podnikatelských záměrů a projektů neziskových organizací a obcí, které napomohou naplnění strategických cílů vytyčených ke zlepšení podmínek života obyvatel v obcích z Táborska zapojených do území místní akční skupiny (MAS).

 

Pokud bude strategie schválena k realizaci bude mít MAS k dispozici více než 60 milionů Kč, které budou moci zájemci  v období  let 2016 až 2023 čerpat na realizaci projektů souvisejících  s tématy vážícími se k zemědělskému i nezemědělskému podnikání , ale i s  řešení  potřeb obcí. 

 

Podporovat chce MAS  zejména   takové oblasti podnikání, které sezabývají rozvojem ovocnářství a pěstování  zeleniny ,  pastvinářstvím, rozvojem stávajících a vznikem nových potravinových řetězců, agroturistikou,  podporou řemesel , hromadné dopravy a  sociálním podnikáním . Majitelé a nájemci lesůbudou moci budovat cesty a relaxační místa. Podporovány budou potřeby školských zařízení, celoživotní vzdělávání a rozvoj sociálních služeb.

   

První výzva k předkládání projektů je plánována  na  závěr  tohoto roku. Následovat budou výzvy  v dalších letech. Více informací mohou zájemci získat na www.maskrajinasrdce.cz