Aktuality

Podpora sociálního začleňování a rozšíření služeb potřebným na území MAS Krajina srdce

Podpora sociálního začleňování a rozšíření služeb potřebným na území MAS Krajina srdce

Podpora sociálního začleňování a rozšíření služeb potřebným na území MAS Krajina srdce

Podpora sociálního začleňování a rozšíření služeb potřebným na území MAS Krajina srdce

Název projektu: Podpora sociálního začleňování a rozšíření služeb potřebným na území MAS Krajina srdce

Období realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Realizátor: MAS Krajina srdce, z. s.

Anotace projektu: MAS Krajina srdce se na svém území dlouhodobě snaží o rozšíření poskytování služeb pro osoby závislé na pomoci. Cílem projektu je rozšířit poskytované služby občanům i v menších a okrajových obcích, v tzv. vnitřní periferii. Projekt se zaměřuje na podporu osob se zdravotním postižením. Další část projektu je zaměřena na potravinovou a materiální pomoc pro osoby sociálně vyloučené či vyloučením ohrožené.

Cílové skupiny:

  • Osoby se zdravotním postižením
  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Rodiny v nepříznivé sociální situaci, rodiče, děti, samoživitelky, senioři       

Klíčové aktivity:

1. Potravinová a šatní pomoc osobám v nouzi

2. Psychosociální podpora zdravotně postižených osob