Aktuality
ikona článku

Podpořené projekty z 1. a 2. Výzvy IROP

MAS Krajina srdce představuje projekty, které prošly hodnocením orgány MAS – doporučené k podpoře:

 

1. výzva MODERNIZACE VYBAVENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL

doporučený projekt č. CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_075/0011346

název: ZŠ Jistebnice – Zřízení multimediální učebny

 

2. výzva PODPORA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

doporučený projekt č. CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_075/0011574

název: Vytvoření učeben pro výuku cizích jazyků a polytechnických dovedností