Aktuality
ikona článku

Přehled dotačních titulů administrovaných MAS Krajina srdce, z.s.

STRUČNÝ PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ,

KTERÉ ADMINISTRUJE MAS KRAJINA SRDCE

 

 

Výzvy MAS Krajina srdce budou začátkem roku 2018.

 

PRV – Program rozvoje venkova

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-...

 

Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků (dotace 50%, +10%, +10%)

◦ alokace 3 000 000 Kč

Fiche 2 – Zpracování zemědělských komodit (dotace 35%, 45%, 50%)

◦ alokace 2 000 000 Kč

Fiche 3 – Lesní infrastruktura (dotace 90%), alokace 10 000 000 Kč

Fiche 4 a 5 – Nezemědělské podnikání, agroturistika (dotace 25%, 35%, 45%)

◦ alokace 12 000 000 Kč

Fiche 6 – Lesní relax (dotace 100%)

◦ alokace 812 000 Kč

Fiche 7 – Distribuce místní produkce (dotace 25%, 35%, 45%, 50%)

◦ alokace 2 000 000 Kč

Fiche 8 – Projekty spolupráce MAS (alokace 1 422 000 Kč)

 

Bližší informace podají: Miluše Schilingová 775 317 801

Alice Kahounová 775 317 001

 

 

IROP – Integrovaný regionální operační program:

investiční dotace 95%

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/microsites/irop/tema/clld

 

Opatření 9 – Modernizace vybavení a rekonstrukce škol (výzva IROP č. 68)

◦ alokace 8 000 000 Kč

Opatření 10 – Podpora celoživotního vzdělávání (výzva IROP č. 68)

◦ alokace 2 000 000 Kč

Opatření 11 – Rozvoj hromadné dopravy (výzva IROP č. 53)

◦ alokace 10 000 000 Kč - 2019

Opatření 12 – Investice do sociálních služeb (výzva IROP č. 62)

◦ alokace 7 000 000 Kč

Opatření 13 – Investice do sociálních podniků (výzva IROP č. 65)

◦ alokace 1 071 000 Kč

 

Bližší informace podají: Zdeněk Černý 775 317 559

Monika Houdová 775 317 001

 

OPZ- Operační program zaměstnanost:

neinvestiční dotace 85%, výzva OPZ č. 47

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

 

Opatření 14 – Podpora rodin

alokace 3 000 000 Kč

Opatření 15 – Poskytování sociálních služeb a poradenství

alokace 5 180 000 Kč

Opatření 16 – Sociální podnikání

alokace 3 000 000 Kč

 

Bližší informace podá: Zdeněk Černý 775 317 559