Aktuality

SETKÁNÍ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Dne 31. 5. 2023 proběhlo v přednáškovém sále Husitského muzea v Táboře setkání organizací poskytujících sociální služby, které zorganizoval zapsaný spolek MAS Krajina srdce. Cílem bylo seznámit kolegy ze sociálních služeb s činností místní akční skupiny (dále MAS) v rámci projektu OPZ +, konkrétně s činností Šatníku a sociálními službami Městyse Borotín, a především se propojit v vzájemné spolupráci. Velký důraz kladla ředitelka Ing. Monika Smetanová na to, že rozhodně nechce, aby MAS kdokoli z místních organizací vnímal jako konkurenci. Nemá totiž v plánu čerpat peníze z městských fondů. Naopak tento projekt je financován z programu OPZ+ (z MPSV, spolufinancováno EU), proto se nabízí prostor pro vzájemnou pomoc, spolupráci a informovanost. Nabídla možnost čerpání dotací v sociální sféře skrze MAS, např. na automobil do terénních služeb atp.

 

Koordinátorka materiální a potravinové pomoci Bc. Petra Pavlíková hovořila o projektu Šatník, který vznikl v prosinci 2022. V ulici Dukelských bojovníků 2078 se shromažďuje a vydává materiální pomoc, konkrétně ošacení, obuv, kočárky, autosedačky, nádobí, hračky atd. K dispozici je vedle vchodu nepřetržitě kontejner na oblečení. Tato pomoc není podmíněna bydlištěm či pobytem na území MAS Krajina srdce.

Nově je poskytována terénní služba materiální, a především potravinové pomoci. Potravinová pomoc je vydávána po předchozím místním šetření v místě bydliště a je určena pouze pro obyvatele MAS Krajina srdce.

Zároveň Pavlíková představila celý tým Šatníku. Ivetu Nemravovou, zajišťující terénní službu a provoz Šatníku a Ing. Vladimíru Leškovou zastřešující marketingové a administrativní služby.

 

Ředitelka sociálních služeb městyse Borotín, Bc. Pavla Janková Kohelová přítomné přivítala s velkou vděčností. Vnímá jako zásadní propojení se napříč organizacemi, plánuje uskutečňovat podobná setkání alespoň 2x ročně. Vyzvala přítomné, aby posílali typy na témata, kterým je potřeba dát v ORP Tábor pozornost. Představila, jak je nastavena terénní pečovatelská služba městyse Borotín čítající aktuálně 2 pečovatelky na plný úvazek. Sociální služba je určena pro obyvatel MAS a nabízí pomoc s osobní hygienou, oblékáním, nákupem, dovozem a podáním obědů. Ale také popovídání si, rukodělné činnosti a trénování paměti. Pečovatelky jsou k dispozici ve všední dny od 7 do 16 hodin.

 

SETKÁNÍ  ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

Šatník nově úzce spolupracuje s charitativním projektem Patron dětí, který přijela představit manažerka sítě klíčových patronů MgA. Kateřina Malatincová.

Patron dětí založila v roce 2017 Nadace Sirius. Zaměřuje se na pomoc dětem do 18 let se sociálním a zdravotním znevýhodněním prostřednictvím konkrétních online sbírkových příběhů. Soustředí se zejména na oblast rozvoje a vzdělávání (např. školkovné a stravné, školní potřeby zájmové kroužky, školy v přírodě, družiny) či úhrady zdravotních služeb a zdravotnických pomůcek (např. různé terapie, rehabilitace, asistence, invalidní vozík, zdravotní kočárek, dioptrické brýle, rovnátka). V letošním roce získal i dotaci MŠMT ve výši 8,1 mil. korun na zajištění obědů žáků základních škol.  Za necelých šest let své existence Patron dětí splnil více než 13 200 dětských příběhů, na které vybral 109,5 mil korun.

Každý dětský příběh zveřejněný na webu projektu musí mít svého Patrona, který potvrdí, že dítě potřebuje pomoc. Může se jím stát každý, kdo dítě dobře zná. Obvykle je to učitel, pracovník neziskové organizace, OSPOD, vedoucí zájmové činnosti, zdravotník či blízký rodinný známý.  Žádost vyplní Patron i zákonný zástupce dítěte či osoba, které dítě svěřil do péče soud. Nemusí dokládat žádná potvrzení z úřadu, pouze svou totožnost a rodný list dítěte. Každá žádost je pečlivě prověřena v oddělení risku, čímž organizace chrání nejen peníze dárců z široké veřejnosti, ale i to, aby se pomoc dostala k těm, kteří jsou skutečně potřební. Příběh je možné zveřejnit i anonymně. Délka sbírek se pohybuje od jednoho do čtyř měsíců podle hodnoty požadované pomoci. Po splnění příběhu rodina peníze nedostává, Patron dětí z nich hradí přímo služby či věcné dary. Na pomoc jde přitom 100 procent vybrané částky, protože provoz projektu plně hradí Nadace Sirius.

Více na www.patrondeti.cz

 

Celé setkání zaštítila místostarostka města Tábora Ing. Lenka Horejsková a svou podporu organizacím vyslovil a všechny srdečně přivítal starosta Ing. Štěpán Pavlík.

Za podporu městu srdečně děkujeme.

 

SETKÁNÍ  ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

Velké poděkování patří všem zúčastněným zástupcům organizací za společně strávený čas a otevřený přístup k vzájemné spolupráci.

 

Těšíme se na další setkání.

 

Za MAS Krajina srdce, z. s.:

 

Ing. Monika Smetanová

tel. 775 317 757, maskrajinasrdce @centrum.cz

 

Bc. Petra Pavlíková

tel. 775 317 666, satniktabor@maskrajinasrdce.cz

 

Bc. Pavla Janková Kohelová

tel. 605 539 728, socialnipracovnik@borotin.cz

 

Za Patrona dětí, z. ú.:

MgA. Kateřina Malatincová

tel. 774 776 361, katerina.malatincova@patrondeti.cz

SETKÁNÍ  ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY