Aktuality
ikona článku

Seznam podpořených projektů ve Výzvě 1/2018 PRV

 

Sezam přijatých projektů v rámci Výzvy 1/2018 PRV  
MAS Krajina srdce, z.s.  
               
Poř. č. Název žadatele Místo realizace projektu Název projektu Č. Fiche Název Fiche Počet bodů
1 Dvořák Petr 71293159 Oldřichov Rozvoj podniku mladého začínajícího zemědělce 1 Zemědělské podnikání 210
2 Biofarma rašovice s.r.o. 04025181 Křtěnovice Investice do živočišné výroby 1 Zemědělské podnikání 275
3 Nejdr Václav 05021944 Horní Hořice Pořízení stroje na rozšíření svého podnikání 1 Zemědělské podnikání 240
4 Nejdrová Dana 69085714 Horní Hořice Zlepšení welfare dojnic a modernizace farmy 1 Zemědělské podnikání 220
5 Samec Jiří 73479691 Paseka (Radkov u Tábora) Modernizace provozovny truhlářské dílny 4 Nezemědělské podnikání 240
6 Smetana Pavel 63871980 Vilice Mobilní servis 4 Nezemědělské podnikání 200
7 Macourková Janů Lucie 72080124 Jedlany Modernizace strojového parku 1 Zemědělské podnikání 235
8 Měsková Anna 06027679 Leština Rozvoj květinové farmy - Kveteto 1 Zemědělské podnikání 280
9 Prchík František 41837151 Mutice Potravinářský provoz Mutice 2 Zpracování zemědělsých komodit 235
10 Dvořák Filip 04040074 Oldřichov Zefektivnění sklizně píce a oprava střechy na stáji na farmě Filip Dvořák 1 Zemědělské podnikání 220
11 Patočka Tomáš 62549529 Sedlečko Stavební obnova budovy zázemí a sídla firmy, rozšíření a modernizace strojního vybavení 4 Nezemědělské podnikání 185
12 Pojbuky 00667081 Blatnice Oprava lesní cesty 3 Lesní infrastruktura  
13 Pojbuky 00667082 Blatnice Fitness Blatnice 6 Lesní relax  
14 Šeborův mlýn s.r.o. 06689540 Borotín Zřízení pastevního areálu včetně skladovacích prostor 1 Zemědělské podnikání  
15 Chalupy Gold s.r.o. 05331382 Alenina Lhota Rekonstrukce zázemí a vybavení rekreačního objektu Alenina Lhota 5 Agroturistika 240
16 IKL FARMING s.r.o. 26079186 Starcova Lhota Modernizace penzionu Kateřina 5 Agroturistika 195
17 EKOFARMING s.r.o. 04011783 Starcova Lhota Pořízení zemědělské techniky 1 Zemědělské podnikání 180
18 Kardová Charvátová Lenka 87478064 Velké Heřmanice Mobilní mlékomat 7 Distribuce místní produkce  
               
  PODPOŘENÉ PROJEKTY            
  NEPODPOŘENÉ PROJEKTY            
  VYŘAZENÉ PROJEKTY V RÁMCI AK