Aktuality

Srdečné rozloučení s některými členy, kteří stáli u založení MAS Krajina srdce.

Po téměř dvaceti letech aktivního členství opustili místní akční skupinu její zakládající členové Ing. Jana Borkovcová z Nemyšle a František Zrzavecký z Chotovin.

Srdečné rozloučení s některými členy, kteří stáli u založení MAS Krajina srdce.

Předsedkyně Monika Smetanová s pověřením Programového výboru členům osobně poděkovala za dlouholetou spolupráci…

Jano a Františku, moc si vážíme Vaší práce a přejeme Vám pevné zdraví! 

Kolektiv MAS Krajina srdce