Aktuality

Vyhlašujeme výzvy IROP!

Dovolujeme si Vás informovat o harmonogramu vyhlášení výzev MAS v IROP. Aktuálně (15.9.2023) vyhlašujeme 8 výzev na všechna opatření realizovaná v programovém období 2021-2027.

Dovolujeme si Vás informovat o harmonogramu vyhlášení výzev MAS v IROP. Aktuálně (15.9.2023) vyhlašujeme 8 výzev na všechna opatření realizovaná v programovém období 2021-2027.

Ke každé výzvě naleznete relevantní informace na našem webu: https://www.maskrajinasrdce.cz/vyzvy-2021-2027/integrovany-regionalni-operacni-program-irop/

 

Všechny výzvy mají nastaven příjem projektových záměrů od 15.9.-30.10.2023.

1. výzva MAS Krajina srdce-IROP-KULTURA-KNIHOVNY I.    
2. výzva MAS Krajina srdce-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ I. (MŠ)    
3. výzva MAS Krajina srdce-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ II. (ZŠ)    
4. výzva MAS Krajina srdce-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY I.    
5. výzva MAS Krajina srdce-IROP-HASIČI I.    
6. výzva MAS Krajina srdce-IROP-DOPRAVA I.    
7. výzva MAS Krajina srdce-IROP-PAMÁTKY I.    
8. výzva MAS Krajina srdce-IROP-MUZEA I.    

V případě dalších dotazů jsme našim žadatelům k dispozici pro individuální konzultace.