Aktuality
ikona článku

Výzva II./2018 PRV

Seznam přijatých projektů v rámci Výzvy II./2018 PRV 

Pořadové číslo projektu

Místo realizace projektu

Název projektu

Č. Fiche

Název Fiche

1

Dolní Hořice

Zlepšení welfare dojnic a modernizace farmy

1

Zemědělské podnikání

2

Jedlany

Modernizace strojového parku pro zlepšení struktury půdy

1

Zemědělské podnikání

3

Pojbuky

Fitness Blatnice

6

Lesní relax

4

Opařany

Modernizace provozovny truhlářské dílny

4

Nezemědělské podnikání

5

Vilice

Pěstitelská pálenice Vilice

4

Nezemědělské podnikání

6

Borotín

Zřízení pastevního areálu včetně skladovacích prostor

1

Zemědělské podnikání

7

Dolní Hořice

Přestavba stodoly na klad (3/4 stodoly – dle projektu)

2

Zpracování zemědělských komodit