Aktuality
ikona článku

Výzva III./2019 PRV

Seznam přijatých žádostí o dotaci ve III. Výzvě/2019 Programu rozvoje venkova

 

Pořadové číslo projektu

Místo realizace projektu

Název projektu

Č. Fiche

Název Fiche

2019-140-003-004-002

Sedlec-Prčice

Technické vybavení jízdárny

4

Nezemědělské podnikání

2019-140-003-003-010

Pojbuky

Oprava lesní cesty

3

Lesní infrastruktura

2019-140-003-002-003

Ratibořské Hory

Rekonstrukce části rodinného domu na výrobnu džemů a sirupů

2

Zpracování zemědělských komodit

2019-140-003-002-012

Dolní Hořice

Skladování, manipulace a balení produktů

2

Zpracování zemědělských komodit