Fotogalerie - archiv

Fotogalerie - archiv

4. a 7.5.2010 Veřejné projednání projektu se ženami pro ženy

Připravovaný projekt místní akční skupinou Krajina srdce týkající se rožšíření rukodělných a tradičně-řemeslných aktivit (nejen) pro ženy, byl diskutován v úterý 4. května v zasedací místnosti Smilovy Hory, kam byla pozvána veřejnost z celého území MAS prostřednictvím emailových výzev, www stránek a plakátů. Setkání ze zúčastnilo téměř 30 žen, mezi nimi i zástupkyně neformálních sdružení žen z Chotovin a Ratibořských Hor. Smilovohorské ženy připravily i malou výstavu svých výrobků, které se naučily vyrábět během kurzů, které si samy uspořádaly. Jednalo se především o výrobky z pediku a korálků. Ovšem nechyběly ani drátkované ozdoby na stromeček a výrobky z keramiky, které byly zrovna dovezeny z keramické dílny v Ratibořských Horách, kde ženy navštěvovaly kurz netočené keramiky. Další projednávání projektu probíhalo v Nemyšli, v klubovně místního sboru dobrovolných hasičů, kam jsme po schůzi SDH byli pozváni za účelem naplánování letošního ročníku cykloturistické soutěže Zlatá šlapka a také za účelem projednání dalších aktivit MAS pro místní obyvatele. Na obou setkání byla představena MAS Krajina srdce, její aktivity a samozřejmě připravovaný projekt. Byly rozdány dotazníky, které se budou koncem května vyhodnocovat a které udají našemu projektu směr.