Fotogalerie - archiv

Fotogalerie - archiv

25.-28.2.2010 Earth garden, Polsko

Monika Strejcová a Jirka Kudrna za MAS Krajina srdce na setkání zástupců osmi zemí v Polsku diskutovali dlouhodobou spolupráci v oblasti aktivit s mládeží. Jak jejich jednání probíhalo, přečtěte si sami z jejich deníku... Čtvrtek 25.2.2010 Po dlouhé vyčerpávající cestě náš český tým dorazil do Polska ve 3 hod odpoledne. Oficiální začátek programu začal ve 4 hodiny. Nejprve zástupci z 8 zemí EU (Polsko, Skotsko, ČR, Slovinsko, Francie, Litva, Belgie, Španělsko) představili svoji zemi a organizaci, kterou na setkání reprezentují, a poté následovala diskuse o budoucích projektech týkajících se mladých lidí a ekologie. Předmětem tohoto čtyřdenního setkání bylo navázání dlouhodobé spolupráce mezi jednotlivými zeměmi EU. Naším úkolem tedy bylo navrhnout téma budoucího projektu, který by zaujal naši mládež. Po dlouhém povídání jsme se nakonec všichni rozhodli pro název ,,Pojďme pečovat o přírodu.‘‘ Dohodli jsme se také na tom, že se mezinárodní výměna bude konat v Polsku, v Nowa Wiés, ve dnech 19.7.-29.7.2011. Z každé z 8 zúčastněných zemí bude do Polska vysláno 5 účastníků ve věku 16-20 let a 1 leader. Poté jsme se rozdělili do 4 skupin. Každá skupina měla svůj vlastní název a speciální úkol. Skupina ,,Jaro‘‘ měla přemýšlet nad tím, co všechno je třeba udělat předtím, než účastníci pojedou na mezinárodní výměnu. Skupina ,,Léto‘‘ měla za úkol sepsat základní informace o výměně a o plánovacích návštěvách leaderů skupin před příjezdem účastníků do Polska. Skupina ,,Podzim‘‘ podrobněji rozpracovávala každý den výměny, a skupina ,,Zima‘‘ závěrečně hodnotila celou výměnu, její budoucí výstupy a výsledky. A teď k samotné výměně: První úkol týmů z jednotlivých zemí bude pomoci přírodě – udělat nějakou změnu k jejímu dobru (vyčištění jezera, obnovení lesa, znovuzavedení ptactva do určité oblasti…). Tuto fázi projektu bude každá účastnická země konat ve své zemi. Úkolem mládeže, která se zapojí do tohoto projektu bude fotit průběh celé změny, informovat místní tisk o celé akci a udělat přednášky pro veřejnost týkající se životního prostředí. Tuto část projektu je nutné udělat již během letošního roku, protože koncem září nebo začátkem října se bude ve Slovinsku konat plánovací schůze leaderů týmů ze všech zemí s názvem ,,Youth can do it´´, kde se budou řešit zkušenosti a první závěry z lokálních ,,mini-projektů´´. Pátek 26.2.2010 Po páteční snídani jsme se přesunuli do setkávací místnosti, kde proběhla přednáška představitele místní organizace na téma ,,Systém financování ochrany životního prostředí´´. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o polské vládě a získávání financí na ekologické projekty. Pak jsme náš denní program odlehčili několika pohybovými aktivitami, které si vzala na starost June ze Skotska a Donata z Litvy. Před obědem jsme ještě stihli probrat spolupráci na budoucích projektech, a nejen na projektu ,,Pojďme pečovat o přírodu´´, který jsem zmínila výše.   Setkání a projekty, které společně s ostatními zeměmi plánujeme, jsou tedy: Rok 2010: Místní mini-projekty – první fáze velkého projektu ,,Pojďme pečovat o přírodu´´ Mezinárodní výměna v Polsku – začátek září, zatím nemáme konkrétní informace Youth can do it – setkání leaderů ve Slovinsku, první závěry z lokálních mini-projektů, kdy: koncem září-začátkem října Rok 2011: Projekt ,,Pojďme pečovat o přírodu´´, kdy: 9.7.-29.7., místo: Polsko, účastnické země: Polsko, Skotsko, ČR, Slovinsko, Francie, Litva, Belgie, Španělsko Skotský projekt: kdy: květen, účastnické země: Skotsko, zatím nemáme konkrétní informace Rok 2012: Festival ,,Venkovský život´´, kde: Belgie, kdy: březen, zatím nemáme konkrétní informace Výměna ve Slovinsku, kdy: červenec, zatím nemáme konkrétní informace Odpoledne jsme absolvovali další přednášku, tentokrát se iniciativy ujal Uroš ze Slovinska, který představil program ,,Mládež v akci´´, přes který žádá o dotace na akce pro mládež. Po vydatném obědě o 4 chodech jsme si vyjeli na výlet do nedalekého lázeňského městečka, kde jsme si v útulné čajovně dali horkou čokoládu nebo čaj na zahřátí, protože venku bylo navečer chladno. Sobota 27.2.2010 Hned po ránu jsme se vydali za kulturou – navštívili jsme zámek Ksiaz, který je třetím největším zámkem v Polsku. Po prohlídce jsme si nakoupili suvenýry a vydali se na návštěvu koňských stájí, které jsou domovem mnoha závodních koní. Večer jsme byli informováni místní organizací o projektu, který se plánuje na letošní září. Byla nám nabídnuta také možnost spolupráce a účasti na tomto projektu.   Druhý den proběhlo rozloučení a cesta domů…