Fotogalerie - archiv

Fotogalerie - archiv

Setkání s Litevci

Dne 2. 11. 2015 proběhlo setkání s účastníky Venkovského parlamentu, kteří se na cestě z Prahy do Rakouska zastavili na území MAS Krajina srdce. Mezi účastníky dominovali účastníci z Litvy. Byla jim představena regionální značka Toulava (výrobna perníku rodiny Hejhalových v Počepicích), kterou MAS uděluje produktům a službám na území celé Toulavy. Také jsme navštívili pivovar Vítek z Prčice, který MAS podpořila svou dotací. Na závěr proběhl workshop na Monínci o aktivitách místních akčních skupin na venkově. V ranních hodinách delegace odcestovala do Českých Budějovic, kde proběhlo setkání s hejtmanem a další doprovodný program.